BEV2007 - Observasjonsstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike observasjonelle studiedesign, samt metoder for datainnsamling som er egnet på større grupper. Statistiske analyser egnet for observasjonelle studier vil være et sentralt tema, med fokus på multippel lineær og logistisk regresjon. Prinsipper for presentasjon og fortolking av resultater, samt vurdering av validitet og kausalitet vil også bli undervist. Gjennom øvinger og gruppearbeid vil studentene få en innføring i praktisk anvendelse av metoder og analyser.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne demonstrere kunnskap om forskningsdesign og metodikk knyttet til observasjonsstudier, samt kunne vurdere vitenskapelig validitet og anvende statistiske analyser for slike studier.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger. Deler av emnet blir undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2002 7.5 01.09.2011
IDR1505 7.5 01.09.2011
IDR1508 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.11.2017 09:00 E6 , R D1-185 Datasal , KJL23
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.