Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er professor i historie ved Det humanistiske fakultetet, NTNU. Mine faginteresser har så langt dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie i bred forstand. Kunnskapshistorie, designhistorie og kulturhistorie er også felt jeg har arbeidet med. Se hva jeg har drevet med så langt i Cristin-databasen.

Jeg underviser/har undervist i følgende emner:

 • HIST2005 "Teknologi- og vitenskapshistorie"
 • HIST2515 "Fra Leonardo til Internett - innføring i teknologihistorie"
 • HIST2525 "Det digitale samfunn"
 • HIST2535 "Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser" (erstatter HIST2525 fra høsten 2015)
 • HIST3115 "Historiefagets teori og historie"
 • HIST3125/HIST3135 "Prosjektutforming for masteroppgave"
 • KULMI2400 "Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning".

Jeg veilder i tillegg masterstudenter i historie og på lektormasterprogrammet. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere masteroppgavetema. Jeg kan også tilby masteroppgaveideer tilknyttet mine forskningprosjekter- og interesser.

Jeg ledet prosjektet "De norske forskningsrådenes historie 1946-2016", som undersøkte betydningen av forskningsrådssystemet i norsk sammenheng, sett i forhold til en internasjonal kontekst.

Jeg deltar også i prosjektet The high seas and the deep oceans:Representations, resources and regulatory governance (3ROceans) hvor jeg arbeider med historie om utnyttelsen av havet til energiformål.

Fra 2020 er jeg også kontaktperson for NTNUs strategiske satsingsområde Hav (NTNU Oceans).

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Brandt, Thomas. (2019) "Fremragende" som ledeord i norsk kunnskapspolitikk. Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera. (2019) Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2132-5.

2017

2016

 • Brandt, Thomas. (2016) Capturing the Power of the Ocean Waves: The Rise and Demise of a Research and Development Project for Ocean Wave Energy Conversion in Norway, 1970s–1990s. SHOT 2016 Society for the history of Technology Annual Meeting . Society for the History of Technology; Singapore / Tembusu College NUS. 2016-06-22 - 2016-06-26.

2015

 • Brandt, Thomas. (2015) Building an Infrastructure for Industrial Research in Interwar Norway – Academic Entrepreneurship from Science Funds and Industry Laboratories to Research Councils. “Academic entrepreneurship in history. An international survey of current research” . University of Gent; Ghent. 2015-03-11 - 2015-03-13.

2014

 • Brandt, Thomas. (2014) 1968 as a turning point in Trondheim's university history. University Jubilees and University History Writing - A Challenging Relationship.
 • Brandt, Thomas. (2014) Forskningsrådenes historie 1946-2016 - et overblikk og en invitasjon. Forskningspolitikk.

2013

 • Brandt, Thomas. (2013) A Vehicle for 'Good Italians': User Design and the Vespa Clubs in Italy. Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design.

2012

 • Ballal, Amritha; Brandt, Thomas; af Gijerstam, Jan; Joshi, Moulshri; Lagerqvist, Bosse; Walters, Diana. (2012) Contested heritage sites - rethinking methodology and practice. The case of the former Union Carbide site in Bhopal, India. Association of Critical Heritage Studies Inaugural Conference . Association of Critical Heritage Studies, Gøteborgs Univ; Gøteborg. 2012-06-05 - 2012-06-08.

2011

 • Christophersen, Axel; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Overskaug, Kristian. (2011) Collecting scientific instruments – why and for whom?. XII Universeum network Meeting . Universeum + Universitetet i Padova; Padova. 2011-05-26 - 2011-05-29.

2010

 • Brandt, Thomas. (2010) Chemical Engineering versus Industrial Chemistry at the Norwegian Institute of Technology, 1930s-1950s. 4ESHS . European Society for the History of Science; Barcelona. 2010-11-18 - 2010-11-20.
 • Brandt, Thomas; Nordal, Ola. (2010) Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033488.

2009

 • Brandt, Thomas. (2009) Skjult havn åpnes - et essay om havna og byen i utstillingskatalog til Elin Andreassens utstilling "Trondheim Verft". Trondheim Verft AS - Separatutstilling av Elin Andreassens arbeider [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Elin Andreassen; Trondheim, Meråker, Szczecin, m.fl.. 2009-05-16.

2006

 • Brandt, Thomas. (2006) Frie hjerter og små motorer. Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Vespa-scooteren i Italia, 1946-1969. 2006. ISBN 82-471-7949-0.
 • Brandt, Thomas. (2006) La Vespa negli Stati Uniti: il trasporto culturale di una merce italiana. Memoria e Ricerca. Rivista di Storia Contemporanea.

2004

 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.

2002

 • Brandt, Thomas. (2002) "Centaur, Venus or Centauress - Gendering the Vespa scooter in Italy in the 1940s-1960s.". Skriftserie fra prosjektet Fabrikken.