Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er professor i historie ved Det humanistiske fakultetet, NTNU. Mine faginteresser har så langt dreid seg om teknologi- og vitenskapshistorie i bred forstand. Kunnskapshistorie, designhistorie og kulturhistorie er også felt jeg har arbeidet med. Se hva jeg har drevet med så langt i Cristin-databasen.

Jeg underviser/har undervist i følgende emner:

 • HIST2005 "Teknologi- og vitenskapshistorie"
 • HIST2515 "Fra Leonardo til Internett - innføring i teknologihistorie"
 • HIST2525 "Det digitale samfunn"
 • HIST2535 "Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser" (erstatter HIST2525 fra høsten 2015)
 • HIST3115 "Historiefagets teori og historie"
 • HIST3125/HIST3135 "Prosjektutforming for masteroppgave"
 • KULMI2400 "Hospitering og prosjektarbeid i kulturminneforvaltning".

Jeg veilder i tillegg masterstudenter i historie og på lektormasterprogrammet. Ta gjerne kontakt om du ønsker å diskutere masteroppgavetema. Jeg kan også tilby masteroppgaveideer tilknyttet mine forskningprosjekter- og interesser.

Jeg ledet prosjektet "De norske forskningsrådenes historie 1946-2016", som undersøkte betydningen av forskningsrådssystemet i norsk sammenheng, sett i forhold til en internasjonal kontekst.

Jeg deltar også i prosjektet The high seas and the deep oceans:Representations, resources and regulatory governance (3ROceans) hvor jeg arbeider med historie om utnyttelsen av havet til energiformål.

I 2021-2022 leder jeg et pilotprosjekt om kontorets betydning i akademisk kunnskapsproduksjon, med tittel "Kontoret: idémiljø og minneteater".

Fra 2020 er jeg også kontaktperson for NTNUs strategiske satsingsområde Hav (NTNU Oceans).

Siden høsten 2021 er leder for studieprogrammene i historie ved Det humanistiske fakultet.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Brandt, Thomas. (2019) "Fremragende" som ledeord i norsk kunnskapspolitikk. Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera. (2019) Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2132-5.

2017

2016

 • Brandt, Thomas. (2016) Capturing the Power of the Ocean Waves: The Rise and Demise of a Research and Development Project for Ocean Wave Energy Conversion in Norway, 1970s–1990s. SHOT 2016 Society for the history of Technology Annual Meeting . Society for the History of Technology; Singapore / Tembusu College NUS. 2016-06-22 - 2016-06-26.

2015

 • Brandt, Thomas. (2015) Building an Infrastructure for Industrial Research in Interwar Norway – Academic Entrepreneurship from Science Funds and Industry Laboratories to Research Councils. “Academic entrepreneurship in history. An international survey of current research” . University of Gent; Ghent. 2015-03-11 - 2015-03-13.

2014

 • Brandt, Thomas. (2014) 1968 as a turning point in Trondheim's university history. University Jubilees and University History Writing - A Challenging Relationship.
 • Brandt, Thomas. (2014) Forskningsrådenes historie 1946-2016 - et overblikk og en invitasjon. Forskningspolitikk.

2013

 • Brandt, Thomas. (2013) A Vehicle for 'Good Italians': User Design and the Vespa Clubs in Italy. Made in Italy: Rethinking a Century of Italian Design.

2012

 • Ballal, Amritha; Brandt, Thomas; af Gijerstam, Jan; Joshi, Moulshri; Lagerqvist, Bosse; Walters, Diana. (2012) Contested heritage sites - rethinking methodology and practice. The case of the former Union Carbide site in Bhopal, India. Association of Critical Heritage Studies Inaugural Conference . Association of Critical Heritage Studies, Gøteborgs Univ; Gøteborg. 2012-06-05 - 2012-06-08.

2011

 • Christophersen, Axel; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Overskaug, Kristian. (2011) Collecting scientific instruments – why and for whom?. XII Universeum network Meeting . Universeum + Universitetet i Padova; Padova. 2011-05-26 - 2011-05-29.

2010

 • Brandt, Thomas. (2010) Chemical Engineering versus Industrial Chemistry at the Norwegian Institute of Technology, 1930s-1950s. 4ESHS . European Society for the History of Science; Barcelona. 2010-11-18 - 2010-11-20.
 • Brandt, Thomas; Nordal, Ola. (2010) Turbulens og tankekraft. Historien om NTNU. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033488.

2009

 • Brandt, Thomas. (2009) Skjult havn åpnes - et essay om havna og byen i utstillingskatalog til Elin Andreassens utstilling "Trondheim Verft". Trondheim Verft AS - Separatutstilling av Elin Andreassens arbeider [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Elin Andreassen; Trondheim, Meråker, Szczecin, m.fl.. 2009-05-16.

2006

 • Brandt, Thomas. (2006) Frie hjerter og små motorer. Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Vespa-scooteren i Italia, 1946-1969. 2006. ISBN 82-471-7949-0.
 • Brandt, Thomas. (2006) La Vespa negli Stati Uniti: il trasporto culturale di una merce italiana. Memoria e Ricerca. Rivista di Storia Contemporanea.

2004

 • Andersen, Håkon With; Borgersen, Terje; Brandt, Thomas; Eliassen, Knut Ove; Stugu, Ola Svein; Øfsti, Audun. (2004) Fabrikken. Spartacus. 2004. ISBN 823040004-0.

2002

 • Brandt, Thomas. (2002) "Centaur, Venus or Centauress - Gendering the Vespa scooter in Italy in the 1940s-1960s.". Skriftserie fra prosjektet Fabrikken.