course-details-portlet

HIST2005 - Teknologi- og vitenskapshistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet gir studentene inngående forståelse av teknologi- og vitenskapshistorie. Det innebærer studier av hvordan samfunn og kulturer har utviklet, tatt i bruk og blitt preget av ulike typer teknologiske og vitenskapelige endringer. Emnet vil dermed utforske vitenskapelig og teknologisk utvikling i en rekke kulturelle, samfunnsmessige og økonomiske kontekster. Emnet tilbyr undervisning i ett eller flere tema, som kan spenne over ulike tidsperioder fra eldre tid til i dag og som vil kunne omhandle ulike geografiske områder og størrelser. Emnet omhandler hovedsaklig norsk, europeisk og nordamerikansk vitenskapelig og teknologisk utvikling, men vil også kunne inkludere ikke-vestlig tematikk. Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet, skal kandidaten ha følgende kunnskaper:

  • inngående kunnskaper om hvordan vitenskap og teknologi vid forstand har inngått i historiske utviklingsprosesser
  • solid forståelse av teknologiens og vitenskapens plass i samfunnet
  • god innsikt i hvordan teknologi- og vitenskapshistorie har utviklet seg som retninger innen historiefaget

Og følgende ferdigheter:

  • kan reflektere over og drøfte teknologi- og vitenskapshistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen
  • kan analysere historiske data og litteratur innen teknologi- og vitenskapshistorie og trekke konklusjoner basert på dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og individuelle oppgaver. Enkelte tema kan innebære ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum og oversikt over emnets innhold (og øvrig relevant informasjon) blir gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2515 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 3

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU