Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sykepleier ved HIST/NTNU i 2004. Master i sosiologi ved NTNU i 2012: "Miljøterapeutens potensial- Kvalitativ analyse av miljøterapeuten sin forståelse av skam og strategier for skamreduksjon". Videreutdanning i Mentaliseringsbasert gruppeterapi i 2016 ved Institutt for Mentalisering. Klinisk praksis: Sykepleier ved Spesialpost 4  (intermediæravd) ved St.Olav, Psykisk helsevern, Frelsesarmeens Gatehospital, Grønland i Oslo fra 2005- 2006. Miljøterapeut og behandler ved Nidarosklinikken/Rusklinikken ved St.Olavs hospital fra 2006-2018. Interesse og erfaring fra Internasjonalt arbeid, Provide Internasjonal Kenya, NairobiAnsatt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie høsten 2018. Underviser og veileder studenter i fagfeltene psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser, prosjektbachelor utland, samt sosiologiske perspektiv på sykdom og helse. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Rapport/avhandling

  • Haugan, Siri. (2012) Miljøterapeutens potensial: en kvalitativ analyse av miljøterapeutens forståelse av skam og strategier for skamreduksjon. 2012.