Stjerneprogrammet 2017-2021

Andre gruppe

Deltakere i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2017-2021 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby. To av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt.

Programperioden for den andre gruppen med 26 deltakere løper fra juni 2017 til juni 2021. På denne siden beskriver deltakerne sin forskning.

Bilder for nedlasting av deltakerne i andre gruppe (Flickr).


Giosuè Baggio

Giosuè BaggioHvordan lager hjernen mening av de auditive og visuelle signalene som utgjør muntlig og skriftlig språk? Jeg undersøker dette gjennom en kombinasjon av formell modellering og eksperimenter der jeg ved hjelp av atferds- og nevrofysiologiske teknikker som EEG og fMRI ser på spebarn, barn, voksne og nevrologiske pasienter.


David Bassett

David BassettMy scientific interests lie at the interface of biology and materials science. I blend synthetic and natural materials in new and innovative ways to mimic the structure of bone across multiple length scales with the goal of developing better laboratory models of bone in states of health, regeneration and disease.


Karin Dyrstad

Karin DyrstadFor tiden i permisjon. Oppstart høsten 2017.


Simen Andreas Ådnøy Ellingsen

Simen Andreas Ådnøy EllingsenJeg forsker på hvordan vannbølger vekselvirker med strømninger under vannoverflaten. Bølger og strømninger opptrer ofte sammen, for eksempel i kystområder, havner, elvedeltaer eller nær skip og konstruksjoner, og de påvirker hverandres oppførsel. Gruppa mi jobber først og fremst teoretisk ved å bruke matematiske metoder fra teoretisk fysikk, men gjør også forskning både med numeriske beregninger og labeksperimenter.


Lindsay Nicole Ferrara

Lindsay Nicole FerraraMy research focuses on the linguistics of deaf signed languages. I am particularly interested in the semiotic strategies deaf and hearing people use in their multimodal interactions with each other, and what this can tell us about language ecologies. My aim is to better understand human communication and interaction.


Michail Giannakos

Michail GiannakosMy research focuses on how to utilize various analytics, coming from many and diverse resources, to design spaces reinforcing rich learning experiences. The challenge and vision of my research is to gain a rich and integrated understanding on how these multimodal learning analytics (eg. clickstream, biophysical) can be collected and harmonized in order to help us designing meaningful learning experiences.


Julia Glaum

Julia GlaumMy research is concerned with the development of functional implant materials mimicking general properties of living tissue as well as cues of healing mechanisms. Within this field, I have a specific interest in exploring the potential of piezoelectric materials to be used in conjunction with load-bearing bone implants.


Francesco Goia

Francesco GoiaMy research interests are in the field of building physics and building envelope technologies. My goal is develop strategies and systems for energy efficient buildings, and in particular building envelope components characterized by dynamic properties, technologies for solar energy exploitation, and integrating local sensing and control devices. 


Atle van Beelen Granlund

Atle van Beelen GranlundMin forskning dreier seg om en gruppe sykdommer kalt inflammatorisk tarmsykdom. Genetisk arv påvirker hvert individs sykdomsbilde. Ved å lete etter sammenhenger mellom genetisk variasjon og molekylære prosesser i inflammert vev fra pasienter, håper vi å gi bedre, mer presise diagnoser og behandlingsråd for denne pasientgruppen.


Mats Ingulstad

Mats IngulstadKan et moderne industrisamfunn gå tom for ressurser? Jeg er historiker og forsker på samspillet mellom stater, selskaper og internasjonale institusjoner i kampen om tilgang til råvarer. Jeg er opptatt av hvordan vekslende ideer om naturressurser gir utslag i internasjonal politikk, og hvordan ulike staters risikohåndtering preges av frykt og håp.


Fredrik Jutfelt

Fredrik JutfeltMy research investigates how fish are adapted to their environment and how they respond physiologically and behaviourally to changes in their environment. A major focus is how rising temperature may affect fish and other aquatic ectothermic animals in the future, and how acclimation and adaptation may mitigate some of the impacts.


Richard Kumaran Kandasamy

Richard Kumaran KandasamyMy research group focuses on how immune cells respond to infection and the regulatory circuits underlying inflammatory and antiviral responses by combining classical as well as high-throughput methodologies. We employ systems-level approaches combining state-of-the-art technologies and computational methods to analyze and interpret the BIG-DATA to find critical gene products and mechanisms.


Florence Kermen

Florence KermenMy aim is to understand how long-term stress can lead to the development of anxiety and depressive disorders. In order to achieve this, I am studying how stress alters behavior and neural circuit activity in a small vertebrate, the zebrafish. 


Barbara van Loon

Barbara van LoonMin forskning tar sikte på å forstå virkningen som eksponering for miljøgifter og cellens egen stoffomsetning har på mennesker. Jeg studerer hvordan endringer i essensielle biomolekyler bidrar til utvikling av sykdom, som for eksempel kreft og nevrolidelser.


Gary Love

Gary LoveJeg forsker på historien om konservative ideer og politiske kulturer i Storbritannia og Skandinavia, og er spesielt interessert i hvordan konservative reagerte på den intellektuelle utfordringen i sosialdemokratiet fra 1920-tallet til 1960-tallet. Jeg leder et stort prosjekt som undersøker disse temaene fra komparative og transnasjonale perspektiver.


Dennis Meier

Dennis MeierMy research studies functional states of matter that arise from the intricate coupling of spin, charge, and orbital degrees of freedom. Of special interest are topological nano-objects, including ferroic domain walls and unusual spin textures. Using high-resolution imaging techniques, we investigate their fundamental physics and emergent opportunities for next-generation technology.


Natasa Nord

Natasa NordMine forskningsinteresser er innen fjernvarme og kjøling, energieffektivisering i bygninger samt energiplanlegging for bygninger. Fokus er på integrert bruk av detaljert bygningssimulering, modellering, måling og dataanalyse med formål å øke energieffektivisering i bygninger og å øke andel av fornybar energi.


Valentyn Oksenych

Valentyn OksenychGenetic information is stored in DNA molecules and protected from undesired alterations by several cellular pathways, including the Non-Homologous DNA End Joining and DNA damage signaling response. My goal is to determine how DNA repairs proteins, supports the development of immune and nervous systems and suppresses cancer.


Steffen Oppermann

Steffen OppermannMitt fagfelt er ren matematikk og jeg er interessert i representasjonsteori som er en underdisiplin av algebra. Jeg undersøker homologiske og kategoriske resultater der jeg studerer strukturen i sett av løsninger på problemer, spesielt i de tilfeller der det ikke er mulig å oppgi alle løsninger eksplisitt.


Sondre Kvalvåg Schnell

Sondre Kvalvåg SchnellJeg forsker på hvordan energi overføres og endrer form i nanosystemer. Når systemer blir veldig små vil de ha svært forskjellige egenskaper enn tilsvarende store systemer har. Jeg simulerer hvordan slike systemer endrer seg på grunn av størrelsen, og beskriver hvordan størrelse påvirker de fysiskeegenskapene til nanosystem.


James D.M. Speed

James D.M. SpeedMine forskningsinteresser dreier seg om å forstå innvirkningen av beitedyr på vegetasjon og økosystemer, spesielt i sammenheng med klimaendringer og arealbruk. Jeg arbeider i flere ulike økosystem, inkludert tundra, skog og savanne, og kombinerer felteksperimenter og databaserte fremgangsmåter for å integrere kunnskap over ulike skalaer.


Elisabetta Tedeschi

Elisabetta TedeschiMy research investigates how electric power networks, particularly offshore, can be optimally designed and controlled in order to integrate increasing amounts or intermittent renewable energy. The challenge is to ensure that such ever-growing, interconnected systems remain stable, efficient and reliable under any possible operating condition.


Astrid de Wijn

Astrid de WijnMy research deals with modelling of transport (of matter, energy, momentum) in materials, and relating it to microscopic nonlinear dynamics.  Currently I focus on two types of systems: 1) molecules and nanoscale objects on surfaces, especially in the context of friction, and 2) gases and liquids of various levels of complexity.

Nicholas Worth

Nicholas WorthMy research is aimed at increasing our fundamental understanding of different fluid flows in order to better predict and control them. Currently I have a focus on thermoacoustic instabilities in gas turbine combustors, the small-scale structure of high Reynolds number turbulence, and the development of new experimental methods.


Martin Wåhlberg

Martin WåhlbergMin forskning fokuserer på 1700-tallets idé- og musikkhistorie i Frankrike. Jeg har særlig vist hvordan musikk og tekst ble kombinert på nye måter i opplysningstidens roman. Mitt pågående prosjekt handler om den franske revolusjonen og opéra-comique, den mest populære formen for musikkteater.


Heidrun Åm

Heidrun ÅmFå faktorer former framtidige samfunn så mye som FoU i dag. I min forskning spør jeg hvordan vi kan styre disse utviklingene demokratisk og ansvarlig. For tiden studerer jeg hvordan det forskningspolitiske programmet «Samfunnsansvarlig Forskning og Innovasjon» omsettes i bioteknologi og nanoteknologi. Jeg interesserer meg også for utforming av politikk i usikre situasjoner.

Kontakt

Internasjonal koordinator
Nina E. Sindre

Seniorrådgiver
Ruth H. Rødde