Bakgrunn og aktiviteter

Professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, nestleder ved Institutt for Psykologi og nestleder i studien "Tidlig trygg i Trondheim" (TtiT). TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager hos barn og unge basert på data fra nærmere 1000 Trondheimsbarn. Data er samlet inn annethvert år i ti år siden barna var 4 år gamle, og inkluderer spørreskjemakartlegging, intervju, observasjoner og tester hvor både deltakere, deres foreldre og lærere er informanter. Studien undersøker også faktorer som bidrar til å fremme/hemme god psykososial utvikling, helseatferd og en gunstig vektutvikling hos barn og unge. Min forskning fokuserer på spiseatferd, foreldres måltidspraksis, overvekt, søvnvansker og psykisk helse.

Informasjon om TtiT:

https://www.ntnu.edu/psychology/the-human-development-research-centre#/view/about

https://tidligtrygg.no

https://gemini.no/2018/01/ti-funn-adhd-atferdsvansker-overvekt-hos-barn/

https://www.researchgate.net/project/The-Trondheim-Early-Secure-Study-TESS

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner