Tidlig trygg i Trondheim

Tidlig trygg i Trondheim


Om tidlig trygg - tekst til forsida

Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Målet med studien er å kunne svare på spørsmål som:

  • Hva er det som gjør at noen får psykiske problemer?
  • Hvordan kan vi forklare at noen klarer seg godt på skolen, mens andre faller utenfor?
  • Hvordan påvirker bruk av sosiale medier livet til barn og ungdom og har det noe å si hvor mye man gamer?
  • Hvordan går det med de som opplever mobbing, de som er ensomme eller har psykiske problemer?
  • Hvilken rolle spiller venner og foreldre for barns og unges utvikling og psykiske helse?
  • Hva gjør at noen blir overvektige, mens andre har en normal vekt?

Jo mer kunnskap vi har, jo bedre kan vi forstå barn og unge og hjelpe dem som trenger det.  
Tidlig trygg i Trondheim har samlet inn informasjon fra tusen barn og deres foreldre annethvert år fra deltagerne var 4 til 16 år. 

Åttende runde i undersøkelsen startet i februar 2022 og planlegges avsluttet sommeren 2023. Deltagerne er nå 18-19 år gamle. Vi vil følge opp deltagerne hvert annet år også etter at de er blitt voksne, og håper at så mange som mulig blir med. Jo flere som deltar, desto mer solid forskning! 

 


Bilde - tidlig trygg

Syvbarn i stigende alder som sitter på en tømmerstokk. Foto.

Prosjektet i media

Prosjektet i media


Krysspublisert til media: Hvordan påvirker gaming barns fysiske aktivitet? Vi undersøkte 751 barn

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Studie: Økt KMI gjør barn mer tilbøyelige til emosjonell overspising

– Vi finner at økning i det vi før har kalt fedmefremmende spiseatferd, for eksempel emosjonell overspising eller trøstespising, ikke fører til økt KMI. Men jo mer barna øker i KMI, dess mer tilbøyelige er de til å spise for å håndtere vanskelige følelser eller fordi mat er tilgjengelig, sier Steinsbekk.

Les mer om dette i Dagens Medisin 

9. august 2022

Krysspublisert til media: artikkel Aftenposten Viten

Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Fysisk aktivitet påvirker gutter og jenter ulikt

Jenter får ikke mindre kroppsfett av å være mer fysisk aktive. Hvor runde de er har heller ikke betydning for hvor aktive de er. Men for gutter finner forskerne sammenhenger.

– Vi så på sammenhengen mellom objektivt målt fysisk aktivitet og andel kroppsfett hos jenter og gutter, sier Silje Steinsbekk, professor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Les mer i Gemini.no

14. juli 2022

Forskningsfunnene er også omtalt på forskning.no og nrk.no.  

Krysspublisert til media: Stipendiat Jonas Falch Madsen er tildelt prisen Årets doktorgrad

Foto: Nora Skjerdingstad

Årets doktorgrad: Helsevesenet overser søvnvansker hos barn

Hvert tiende barn mellom 8 og 14 år har en insomnidiagnose. Det er langt flere enn det som fanges opp i helsetjenestene. Dette avdekket psykolog Jonas Falch-Madsen fra Tidlig trygg i Trondheim-prosjektet i arbeidet med sin doktorgrad Insomnia in childhood and adolescence – prevalence, persistence, and predictors.

Under Psykologikongressen 8. september 2022 ble han belønnet med prisen Årets doktorgrad.