Tidlig trygg i Trondheim

Tidlig trygg i Trondheim


Om tidlig trygg - tekst til forsida

Tidlig trygg i Trondheim er et forskningsprosjekt som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Målet med studien er å kunne svare på spørsmål som:

  • Hva er det som gjør at noen får psykiske problemer?
  • Hvordan kan vi forklare at noen klarer seg godt på skolen, mens andre faller utenfor?
  • Hvordan påvirker bruk av sosiale medier livet til barn og ungdom og har det noe å si hvor mye man gamer?
  • Hvordan går det med de som opplever mobbing, de som er ensomme eller har psykiske problemer?
  • Hvilken rolle spiller venner og foreldre for barns og unges utvikling og psykiske helse?
  • Hva gjør at noen blir overvektige, mens andre har en normal vekt?

Jo mer kunnskap vi har, jo bedre kan vi forstå barn og unge og hjelpe dem som trenger det. Tidlig trygg i Trondheim har samlet inn informasjon fra nesten 1000 barn og deres foreldre annethvert år fra deltagerne var 4 til 14 år. 

Åttende runde i undersøkelsen startet i februar 2022 og planlegges avsluttet våren 2023. Deltagerne er nå 18-19 år gamle. Vi håper at de som har deltatt før også vil være med denne gangen. Jo flere som deltar, desto mer solid forskning!

 


Bilde - tidlig trygg

Syvbarn i stigende alder som sitter på en tømmerstokk. Foto.

Prosjektet i media

Prosjektet i media


Krysspublisert til media: Hvordan påvirker gaming barns fysiske aktivitet? Vi undersøkte 751 barn

Illustrasjonsfoto: Dean Drobot, Shutterstock/NTB

Hvordan påvirker gaming barns fysiske aktivitet? Vi undersøkte 751 barn

Fysisk aktivitet i barneårene er viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse. Det ser blant annet ut til å beskytte mot depresjon.

Disse gode effektene av fysisk aktivitet drar unge ofte med seg inn i voksenlivet. Derfor er det viktig å se på hvilke faktorer som spiller inn på om barn og unge er aktive eller ikke.

Les mer om dette i Aftenposten

10. mai 2022

Krysspublisert til media: artikkel Aftenposten Viten

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Instagram kan være skadelig for de unge

Facebook skal ha holdt hemmelig intern forskning som antydet at Instagram kunne være skadelig for tenåringsjenters kroppsbilde. Undersøkelser har gjentatte ganger vist at bruken av deres plattformer kan ha negative konsekvenser for spesielt tenåringsjenter.

Til tross for at deres egne og andres undersøkelser tilsynelatende viser at plattformene kan ha skadelige ringvirkninger, var det ikke lenge siden Facebook-sjefen Mark Zuckerberg pekte på det motsatte. Under en Kongresshøring i mars i år uttalte han at det var mer sannsynlig at sosiale medier hadde en positiv effekt.

Instagram har selv gått ut og sagt at forskningen ikke er svart-hvitt. Silje Steinsbekk, Professor ved Institutt for Psykologi på NTNU, medgir at konsekvensene ved bruk av sosiale medier for unge er vanskelig å si noe klart om: 

– Sosiale media er en relativt ny «oppvekstarena» for barn og unge. Det tar tid å generere ny kunnskap, men det blir stadig mer og bedre forskning på feltet. Hvis vi skal kunne vite noe om de langsiktige konsekvensene må vi følge ungdom over tid, slik vi gjør i studien Tidlig trygg i Trondheim. Om noen år har vi forhåpentligvis mye mer nyansert kunnskap om konsekvensene av sosial mediebruk, sier Steinsbekk til Tek.no.

Les hele saken på TEK.NO

16. september 2021

Krysspublisert til media: Hvordan påvirker søvn din psykiske helse

Stillbilde av Jonas Falck-Madsen under en presentasjon. Foto.
Jonas Falck-Madsen under sitt foredrag. Foto: Youtube. 

Insomni hos barn

Jonas Falck-Madsen holdt 16.september et foredrag i regi av Forskningsdagene 2020. Tittelen på foredraget var "Insomni hos barn".

Foredraget kan ses i sin helhet på Youtube: 

Hvordan påvirker søvn din psykiske helse?

16. september 2020