Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Danielsen, Signe; Stokke, Bjørn Torger. (2004) Chitosan-mediated DNA condensation as a basis for gene delivery: Influence of polyelectrolyte molecular parameters on the condensation behavior. 2004. ISBN 82-471-6491-4.