Siebe Bruno Van Albada

Nestleder for forskning / Programansvarlig i Master Simulering og Visualisering Institutt for IKT og realfag Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
70161209

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Van Albada, Siebe Bruno; van Albada, Geert Dick; Hildre, Hans Petter; Zhang, Houxiang. (2013) A novel approach to anti-sway control for marine shipboard cranes. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.
  • Yndestad, Harald; Bye, Robin Trulssen; Van Albada, Siebe Bruno. (2012) Multi-Agents in a Virtual Regional Landscape. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and information systems : Wroclaw, Poland, September 9-12, 2012.
  • Bye, Robin Trulssen; Van Albada, Siebe Bruno; Yndestad, Harald. (2010) A receding horizon genetic algorithm for dynamic multi-target assignmen t and tracking : a case study on the optimal positioning of tug vessels along the northern Norwegian coast. Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation : 24-26 Oktober, 2010, Valencia, Spain.
  • Bye, Robin Trulssen; Van Albada, Siebe Bruno; Yndestad, Harald. (2010) A receding horizon genetic algorithm for dynamic multi-target assignment and tracking: A case study on the optimal positioning of tug vessels along the northern Norwegian coast. Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation : 24-26 Oktober, 2010, Valencia, Spain.