Bakgrunn og aktiviteter

Computational Methods in Geomechanics. This inclueds:

Coupled THM Modeling

Multiphase Flow

Consitutive Modeling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lyu, Chuangxin; Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Gao, Hao; Ingeman-Nielsen, Thomas; Grimstad, Gustav. (2019) Joint Acoustic and Electrical Measurements for Unfrozen Water Saturation Estimate—A Review. Cold Regions Engineering 2019.
  • Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Grimstad, Gustav. (2017) Constitutive Model for Long-Term Behavior of Saturated Frozen Soil. Poromechanics VI: Proceedings of the Sixth Biot Conference on Poromechanics.
  • Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Kadivar, Mehdi; Grimstad, Gustav. (2015) A Thermo-Hydro-Mechanical Constitutive Model for Saturated Frozen Soil. Proceedings of the 6th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials.
  • Ghoreishian Amiri, Seyed Ali; Kadivar, Mehdi; Grimstad, Gustav. (2015) A new concept in developing a constitutive model for frozen soils. Proceedings of the International Conference on Creep and Deformation Characteristics in Geomaterials.