Bakgrunn og aktiviteter

Computational Methods in Geomechanics. This inclueds:

Coupled THM Modeling

Multiphase Flow

Consitutive Modeling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport