course-details-portlet

TBM4241 - Numeriske og analytiske metoder i geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av elementmetoden for å løse problemstillinger innen geoteknikk/porøse medier - deformasjoner, strømning (av vann) og koblede problem (konsolidering). Emnet gir en innføring i hvordan man kan finne analytiske løsninger for bruddkapasitet fra plastisitetsteori (plastiske spenningsfelter, grunnelementer og kombinasjoner av disse). Det gis grunnlag for å beskrive materialoppførsel med elastisitet og elastoplastisitet som rammeverk (Tresca, Coulomb).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Fasthet av jord uttrykt ved totale og effektive spenninger
 • Spenningsfelt basert på plastisitetsteorien
 • Konstitutive relasjoner for jordoppførsel (stivhet og konduktivitet)
 • Sentrale elementmetode-konsepter anvendt på porøse medier (jord)
 • Deformasjon av jord.
 • Strøming i jord, inklusiv koblede problemer

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Beregne kapasitet av enkelte problem basert på plastisitetsteori
 • Anvende Python for å selv implementere løsning for enkle problemer med elementmetoden
 • Bruke analytiske løsninger til å sjekke veldefinerte numeriske analyser

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Grunnlaget for elementmetoden for multifysikk problemer for porøse medier (jord)
 • Beregningsgangen i elementberegninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Forkunnskapskrav

TMA4125/TMA4130 Matematikk 4N og TKT4132 Mekanikk 3 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsnotater gitt av geoteknikk NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geoteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU