HIST3405 - Makt, musikk og ritualer: kunstens rolle i politisk kommunikasjon 800-1600

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ritualer hadde stor betydning i offentlig politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse. I disse ritualer står musikken sentralt. Musikk er med når det gjelder å framvise adelig stil og identitet i fred og krig, men også når det gjelder å formulere kirkens holdning til herskap, makt og militær. Profesjonell musikkproduksjon i tidsrommet 800-1500 er avhengig av den geistlige/adelige eliten, men den gjenspeiler også samfunns-identitet i tidlig byutvikling: håndverskforeninger overtar mer og mer mesen-funksjoner med å finansere verdifulle musikkhåndskrifter hvor illuminasjoner og sanger tematiserer byen og byens identitet... Seminaret tar opp disse og flere aspekter i en utvalg av eksempler fra Norden og Europa som spre seg fra Karolingertiden over høymiddelalderen til den italienske renessansen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper: Kandidaten har kunnskap om ritualer og deres sosiopolitiske funksjoner i europeiske samfunn mellom 800–1600. Kandidaten har kunnskap om non-verbal politisk og religiøs kommunikasjon i middelalder og kunstens (særlig musikkens og litteraturens) roller i ritualer. Kandidaten har bred oversikt over allmenhistoriske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske (arkitektur og billedkunst) og musikalske tradisjoner i tidsrommet. Kandidaten har kunnskap om utvalgte musikkstykker, originaltekster, kirkelige og verdslige ritualer og deres kulturhistoriske kontekster. Kandidaten har kunnskap om utvalgte historiske, liturgihistoriske, og kunsthistoriske (særlig litteraturhistoriske og musikkhistoriske) metoder og kilder. Kandidaten har kunnskap om relevansen av kunstnerisk (musikalsk, litterær) artikulasjon i ritual-kontekst som del av politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse. Ferdigheter: Kandidaten kan analysere utvalgte historiske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, rettshistoriske, kunsthistoriske og musikkhistoriske data og trekke konklusjoner ut fra et tverrfaglig perspektiv. Kandidaten kan, med utgangspunkt i historisk innsikt, identifisere røtter til dagens sosio-politiske ritualer.

Læringsformer og aktiviteter

Studenter holder et kort seminarinnlegg, som baserer seg på utvalgt pensum-litteratur deltakerne kan velge fra en liste.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende. Studenter på den femårige lektorutdanningen i historie må ha fullført emnet HIST2040 Fordypningsoppgave.

Kursmateriell

Pensum består av en rekke av utdrag fra forskjellige publikasjoner som blir tilgjengeligjort i et kompendium og/eller på its learning på begynnelsen av semesteret.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.