Kategorier
Forskerpresentasjon

Dommedagsprofetier om roboter

I mediene knyttes roboter stadig oftere til dommedagsprofetier.

Roger Andre Søraa

Det er blant funn stipendiat Roger Andre Søraa ved NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier har gjort når han har undersøkt hvordan mediene presenterer roboter, androider og kyborger.

Roger Andre Søraa (28) er teknoantropolog og forsker på det sosiotekniske aspektet ved roboter. Han har skrevet kapitlet «Mecha-Media: How Are Androids, Cyborgs, and Robots Presented and Received Through the Media?» i boken Androids, Cyborgs, and Robots in Contemporary Culture and Society.

Bokkapitlet bygger på en medieanalyse av hvordan roboter blir presentert. Han har analysert hva journalister fokuserer på når det skrives om roboter. Det er også undersøkt hvordan leserne diskuterer robotene i kommentarfelt som følger artiklene.

Spørsmålet er hvordan roboter, androider og kyborger presenteres og diskuteres i media. (Androide er en robot som etterligner mennesker, mens kyborg er krysning av menneske og maskin – og kan også brukes om teknologi i menneskekroppen.)

Søraa har tatt for seg hvordan robotfortellinger er innrammet, og hvordan robotnarrativer presenteres i ulike medier.

To temaer er brukt som hovedcase. Det ene er et robothotell i Japan, hvor man sjekker inn hos en resepsjonistrobot, mens en portørrobot frakter kofferten til rommet, hvor en romassistentrobot sitter og venter på gjestene. Det andre er en «morderrobot» på en Volkswagen-fabrikk i Tyskland, som ifølge mediene «drepte» en arbeider som kom for nær buret dens. Nyhetsdekningen til disse to casene viser vidt forskjellige måter for hvordan roboter blir innrammet i media, og at hvordan journalister vinkler sakene påvirker hvordan vi ser på robotenes inntog i samfunnet.

Søraa var rett og slett nysgjerrig på hvordan vi påvirkes av medienes fremstilling av roboter på. Det var det lite tidligere forskning på, og han bestemte seg derfor for å undersøke temaet nærmere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *