Randi Farstad

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter