Gerit Pfuhl

Førsteamanuensis Institutt for psykologi
73597892
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12.520A

Bakgrunn og aktiviteter

Diplom i Nevrovitenskap 02/2008 PhD i Nevrovitenskap 10/2009 Post-doc ved HU Berlin og Lunds Universitet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner