Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Nilsen, Randi Alice; Kveen, Perlaug Marie. (2017) An Exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects: Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..

Rapport/avhandling

  • Kveen, Perlaug Marie; Nilsen, Randi Alice. (2011) ”Døkk har slikt rart tonefaill”. Om tonelag og andre prosodiske drag ved målet i Lom, med eit sideblikk til Skjåk. 2011.

Andre

  • Kveen, Perlaug Marie; Nilsen, Randi Alice. (2016) An exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects. Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited. Nordic Prosody XII ; Trondheim. 2016-08-10 - 2016-08-12.
  • Borthen, Kaja; Kveen, Perlaug Marie. (2015) «Åja, dæ æ MONS au nå, da mata» Semantiske og pragmatiske aspekt ved den pragmatiske markøren ‘da mata’. Møter Om Norsk Språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
  • Kveen, Perlaug Marie. (2015) Prosodiske særdrag i måla i Nord-Gudbrandsdalen. Møte om norsk språk (MONS) . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
  • Kveen, Perlaug Marie; Borthen, Kaja. (2015) About the tag 'da mata'. NOT workshop April 2015 . Project: The meaning and function of Norwegian Tags; Dragvoll, Trondheim. 2015-04-29 - 2015-04-29.
  • Kveen, Perlaug Marie; Ommeren, Rikke van. (2015) «Talk about talk». A cross-disciplinary investigation of the folk-linguistic concept «tonefall». Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 1) . LingPhil; Tromsø. 2015-01-21 - 2015-01-23.
  • Kveen, Perlaug Marie. (2014) Prosodi mellom aust og vest. Intonasjon og andre prosodiske fenomen som målmerke i det midlandske dialektområdet. Språkdagen 2014 . Institutt for språk og litteratur, NTNU; NTNU Dragvoll, Trondheim. 2014-02-07 - 2014-02-07.
  • Kveen, Perlaug Marie. (2013) "Døkk har slikt rart tonefaill" (Presentasjon av masteravhandling). Diktardagar 2013 . Diktardagar SA; Lom, Skjåk og Vågå. 2013-08-01 - 2013-08-04.