Bakgrunn og aktiviteter

Universitetsbibliotekar i eldre historie ved Gunnerusbiblioteket, NTNU Universitetsbiblioteket.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Rasch, Per-Olav Broback. (2014) «En Levning af Pavedømmet» - En undersøkelse av kannikgjeld som avlønning ved domkapitlet i Trondheim 1537-1740. 2014.