Middelaldersenteret

Det humanistiske fakultet

Middelaldersenteret

Middelaldersenteret bilde 2

Olav den Hellige. Dino Makridis, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
Olav den hellige. Utsnitt fra © Dino Makridis, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 

Informasjon om nettsiden

Middelaldersenteret er Det humanistiske fakultets forsterkete satsing på middelalderforskning fram mot 2030. Senteret koordinerer forskning, undervisning og formidling av middelalderen i hele sin bredde ved NTNU, og vektlegger samarbeid med andre institusjoner i dette arbeidet.


Middelaldersenteret ble dannet ved Det humanistiske fakultet etter at dekanen satte av strategiske ressurser til en tverrfaglig satsing på middelalderen i anledning det kommende nasjonaljubileet i 2030, som markerer at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad der kong Olav Haraldsson falt. Senteret, som ledes av Erik Opsahl, professor i middelalderhistorie ved Institutt for historiske og klassiske fag, startet sitt arbeid i januar 2023. 

Middelaldersenteret er ikke et fysisk senter, men en koordinering av middelalderkompetansen ved NTNU. Senteret har en tverrfaglig tilnærming til middelalderen i hele sin bredde, og involverer forskere innenfor fagfeltene historie, arkeologi, musikkvitenskap, kulturminneforvaltning, kunsthistorie, filosofi, språk og litteratur. Senteret arbeider for å fremme nyskapende forskning på middelalderen ved NTNU, og vil være en nærliggende samarbeidspartner for internasjonale forskningsinstitusjoner. I tillegg organiserer senteret undervisning på tvers av ulike institutt, og tilbyr middelalderemner på tvers av ulike fagdisipliner.

Senteret arbeider med å formidle kunnskap om middelalderen utenfor akademia. Samarbeid med andre aktører og institusjoner, som skoler, museer, kirker og kommuner er derfor sentralt i senterets arbeid.        

Våre forskere

Aktuelt

Aktuelt


Magnus Lagabøtes landslov har bidratt til nordmenns tillit til rettsvesenet

Forskningsformidling i Gemini 27.1.2024


Middelalderen her og nå

Kronikk i Adresseavisen av professor i middelalderhistorie Erik Opsahl og professor i nordisk språkvitenskap Ivar Berg


Mini calevent portlet

Kommende arrangement

Tidligere arrangement