Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Pateli, Adamantia; Mikalef, Patrick; Mylonas, Phivos. (2016) Closing the innovation gap in the Adriatic Region: Greece. 2016. ISBN 978-88-8303-761-0.

Del av bok/rapport

  • Mikalef, Patrick; Pappas, Ilias; Giannakos, Michail. (2017) Value co-creation and purchase intention in social commerce: The enabling role of word-of-mouth and trust. The 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
  • Pappas, Ilias; Mikalef, Patrick; Giannakos, Michail; Pavlou, Paul. (2017) Value Co-Creation and Trust in Social Commerce: An fsQCA approach. The 25th European Conference on Information Systems (ECIS).
  • Pappas, Ilias; Mikalef, Patrick; Kourouthanassis, Panos; Giannakos, Michail. (2017) Fuzzy-Set Analysis to Understand User Experience in Mobile Applications. The 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
  • van de Wetering, Rogier; Mikalef, Patrick; Pateli, Adamantia. (2017) A strategic alignment model for IT flexibility and dynamic capabilities: Towards an assessment tool. The 25th European Conference on Information Systems (ECIS).
  • van de wetering, Rogier; Mikalef, Patrick; Pateli, Adamantia. (2017) Managing firms’ innovation capabilities through strategically aligning combinative IT and dynamic capabilities. The 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
  • Mikalef, Patrik. (2016) Developing IT-enabled Innovation Capabilities: A Dynamic Capabilities Approach. AMCIS 2016 Proceedings, San Diego CA, August 11-14, 2016.