course-details-portlet

IT6205 - Muliggjørende teknologier for digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Digitale teknologier har blitt en viktig del av moderne organisasjoner. Et økende antall organisasjoner bruker nå forskjellige teknologier for å støtte sin virksomhet og for å drive forretningsstrategi. Målet med dette kurset er å utvikle en forståelse av noen av de viktigste digitale teknologiene som prosess gruvedrift, maskinlæring, kunstig intelligens (AI), Internet-of-Things (IoT), samt hvordan de kan utnyttes i organisasjonen. Kurset tar utgangspunktet i at mange forretningsrelevante problemer kan nå løses gjennom digitale teknologier. Å vite hvordan man løser disse problemene, krever først en forståelse av hvordan slike teknologier kan brukes i organisasjonsdrift.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidatene skal utvikle kunnskap om viktige nye teknologier, deres data- og infrastrukturkrav, samt deres bruk og potensielle forretningsapplikasjoner.

Ferdigheter:

Kandidatene skal utvikle ferdigheter i å konfigurere relevante digitale teknologier og verktøy. Kandidatene vil utvikle ferdighetene som er nødvendige for å identifisere hvilke typer digitale teknologier kan brukes til å støtte forskjellige problemer. I tillegg vil kandidatene utvikle ferdigheter i å lage utrullingsplaner og utvikle resultatindikatorer for å vurdere verdien til de digitale teknologiene.

Kompetanse:

Etter kurset, vil kandidatene kunne identifisere områder hvor digitale teknologier kan bli tatt i bruk for å adressere sentrale forretnings- og strategiske utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger og prosjektarbeid. Som en del av prosjektarbeidet må kandidatene jobbe med en rekke forskjellige oppgaver og en individuell rapport. I disse oppgavene vil de gjennomgå en rekke realistiske problemorienterte aktiviteter der de vil bli pålagt å bruke ferdighetene på enkelte viktige teknologier. Kandidatene vil også bli pålagt å utvikle adopsjonsplaner for de forskjellige teknologiene, og utvikle relevante indikatorer for å vurdere deres forretningsverdi. Den individuelle rapporten diskuterer bruk av de innførte teknologier i forhold til relevant litteratur og gjennom et case studie om en organisasjon. Begge deler må bli godkjent for at en student skal få et samlet pass for kurset. Dette kurset foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Begge deler trenger en bestått karakter for at en student skal få bestått på kurset. Det blir ingen re-sit. Hvis studenten stryker på kurset, må studenten ta det på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Informatikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
22.11.2022

Innlevering
26.11.2022


18:15


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU