TDT4506 - Datateknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75 studiepoeng.
Liste over aktuelle tema: http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema
Andre tema/emner kan velges etter avtale med instituttet.
Registrering av fordypning for datateknologi (MTDT/MIDT) og information systems (MSINFOSYST): https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypning+i+datateknologi
Registering av tema for andre studieprogram og utvekslingsstudenter: www.idi.ntnu.no/education/mine_teorimoduler.php

Læringsutbytte

Kunnskap: Dyp innsikt i et teoretisk emne, fortrinnsvis med sterk relevans til det fordypningsprosjektet som studenten har valgt.

Ferdigheter: Evne til å fordype seg i avansert vitenskapelig litteratur og anvende denne i prosjektforskning og rapportskriving.

Generell kompetanse: Evne til å gjøre rede for og diskutere teoretisk kunnskap i relasjon til forskningsprosjekt og i en bredere samfunnskontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis i utgangspunktet som selvstudier, eventuelt med noen forelesninger eller obligatorisk øvingsopplegg.
Emnet er skallemne for to teoritema med separat undervisning. I noen teoritema avvikles muntlig eksamen, i andre teoritema kan karaktergivingen baseres på arbeider.

Mer om vurdering

Begge teorimoduler må være bestått for å bestå emnet. Kontinuasjonseksamen i august for det/de tema med stryk. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav


Kursmateriell

Avhengig av valg av tema.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 28.11.2019
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.