course-details-portlet

TDT4506 - Datateknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 50/100 30 minutter D
Muntlig 50/100 30 minutter D

Faglig innhold

Studenten skal velge to moduler à 3,75 studiepoeng. Liste over aktuelle moduler: http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema

Andre moduler/emner kan velges etter avtale med instituttet.

Registrering av fordypning for datateknologi (MTDT/MIDT): https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypning+og+forberedende+prosjekt+for+Datateknologi+og+Informatikk+-+IDI

Registering av tema for andre studieprogram og utvekslingsstudenter: www.idi.ntnu.no/education/mine_teorimoduler.php

Læringsutbytte

Kunnskap: Dyp innsikt i et teoretisk emne, fortrinnsvis med sterk relevans til det fordypningsprosjektet som studenten har valgt. Ferdigheter: Evne til å fordype seg i avansert vitenskapelig litteratur og anvende denne i prosjektforskning og rapportskriving. Generell kompetanse: Evne til å gjøre rede for og diskutere teoretisk kunnskap i relasjon til forskningsprosjekt og i en bredere samfunnskontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er skallemne for to teorimoduler med separat undervisning. Modulene gis i utgangspunktet som selvstudier, eventuelt med noen forelesninger eller obligatorisk øvingsopplegg. I noen moduler avvikles muntlig eksamen, i andre moduler kan karaktergivingen baseres på arbeider.

Mer om vurdering

Begge teorimoduler må være bestått for å bestå emnet. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august for den/de modul(er) med stryk.

Ved stryk etter utsatt eksamen, eller gjentak for å forbedre karakter, må begge delvurderinger tas på nytt.

Kursmateriell

Avhengig av valg av tema.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 50/100 D 28.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig 50/100 D 28.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU