course-details-portlet

TDT4506 - Datateknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75 studiepoeng.
Liste over aktuelle tema: http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema
Andre tema/emner kan velges etter avtale med instituttet.
Registrering av fordypning for datateknologi (MTDT/MIDT) og information systems (MSINFOSYST): https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypning+i+datateknologi
Registering av tema for andre studieprogram og utvekslingsstudenter: www.idi.ntnu.no/education/mine_teorimoduler.php

Læringsutbytte

Kunnskap: Dyp innsikt i et teoretisk emne, fortrinnsvis med sterk relevans til det fordypningsprosjektet som studenten har valgt.

Ferdigheter: Evne til å fordype seg i avansert vitenskapelig litteratur og anvende denne i prosjektforskning og rapportskriving.

Generell kompetanse: Evne til å gjøre rede for og diskutere teoretisk kunnskap i relasjon til forskningsprosjekt og i en bredere samfunnskontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis i utgangspunktet som selvstudier, eventuelt med noen forelesninger eller obligatorisk øvingsopplegg.
Emnet er skallemne for to teoritema med separat undervisning. I noen teoritema avvikles muntlig eksamen, i andre teoritema kan karaktergivingen baseres på arbeider.

Mer om vurdering

Begge teorimoduler må være bestått for å bestå emnet. Kontinuasjonseksamen i august for det/de tema med stryk. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav


Kursmateriell

Avhengig av valg av tema.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU