course-details-portlet

TDT4501 - Datateknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeid som omhandler aktuelle problemstillinger i datateknologi.

Oversikt over prosjektoppgaveforslag: http://www.idi.ntnu.no/education/fordypningsprosjekt.php

For valg av fordypningsprosjekt og informasjon om praktisk gjennomføring se siden «fordypning i datateknologi» på Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypning+i+datateknologi

Læringsutbytte

Kunnskap: Innsikt i hvordan forskningsresultater genereres og rapporteres innen valgt spesialområde, forståelse for avansert teori og praksis innen prosjektrapportens tema. Kjenne til viktige prinsipper for forskningsetikk / akademisk ærlighet.

Ferdigheter: Evne til å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap og resultater fra egne undersøkelser.

Generell kompetanse: Kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i hht. gitte retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering 09.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU