Bakgrunn og aktiviteter

Pål Romundstad er prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet og professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg er han ansatt som forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. 

Forskningsområder:

  • Kreftepidemiologi
  • Reproduksjon og svangerskap
  • Livsløps- og generasjonsstudier
  • Mendelsk randomisering

Tidligere akademiske stillinger:   

  • Stipendiat, Kreftregisteret
  • Postdoktor og forsker innenfor epidemiologi, NTNU

Akademiske grader:

  • Dr. Philos., NTNU (2001)
  • Sivilingeniør, kjemi  (1989)

Sentrale publikasjoner:

Weedon-Fekjær H, Romundstad PR, Vatten LJ. Modern mammography screening and breast cancer mortality: population study. BMJ 2014;348:g3701

Romundstad PR, Magnussen EB, Smith GD, Vatten LJ.Hypertension in pregnancy and later cardiovascular risk: common antecedents? Circulation. 2010 Aug 10;122(6):579-84.

Romundstad LB, Romundstad PR, Sunde A, During V, Skjærven R, Gunnell D, Vatten LJ. Perinatal outcome after assisted fertilisation: effects of technology or maternal factors? Lancet 2008;372:737-743.

Magnussen EB, Vatten LJ, Lund-Nilsen TI, Salvesen KA, Davey Smith G, Romundstad PR. Prepregnancy cardiovascular risk factors as predictors of pre-eclampsia: population based cohort study. BMJ. 2007;335:978.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner