MD4072 - Medisin forskerlinjen semester 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

I dette semesteret fortsetter studenten med sitt forskerlinjeprosjekt. Semesteret består av praktisk forskning, evt. publisering, formidling og teoretisk opplæring som beskrevet i den enkeltes plan for forskerlinjestudiet.

Læringsutbytte

Etter dette semesteret er studenten kjenner studenten sitt forskningsområde og nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor forskningsområdet. Studenten kan håndtere komplekse faglige spørsmål, har utviklet evne til kritisk tenkning og kan delta i debatter innenfor fagområdet. Studenten mestrer vitenskapelig skriving og formidling. Studenten kan formulere formulere nye problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Det gjennomføres en større midtveisevaluering av studenten i løpet av semesteret. I midtveisevalueringen må studenten offentlig presentere sine forskningsdata hittil og gi en oversikt over hele forskningsprosjektet. Gjennomføring av ph.d.-emner i henhold til studentens plan for opplæringsdel. Deltakelse på samlinger som arrangeres for forskerlinjekullet.Praktisk forskning i samarbeid med veiledere og evt. forskningsgruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Forskerlinjen i medisin (CMEDFORSK)
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Bestått MD 4071 Forskerlinje semester 1 samt fått godkjent de sommersemestrene som er gjennomført.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.