MD4074 - Medisin forskerlinjen forskningsoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Forskerlinjen skal munne ut i et fullstendig prosjektarbeid som beskriver bakgrunn, mål, materialer og metoder, samt resultater og diskusjon av disse. I tillegg, forventes det at forskerlinjestudenten produserer én til to artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. Alternativt kan en velge å skrive en monografi uten artikler inkludert. Man bør tilstrebe det første alternativet.
Innleveringsfrist er 15. september i siste studieår.
Forskningsoppgaven evalueres av en fagkomité bestående av minst to personer, der minst en er NTNU-ekstern. Fagkomiteen utarbeider en skriftlig vurdering av arbeidet, basert på egne retningslinjer for vurdering av forskerlinjeoppgaver. I forbindelse med vurderingen skal studenten presentere forskerlinjearbeidet muntlig.

Forkunnskapskrav

Gjennomført MD4071, MD4072 og to sommersemestre i Forskerlinjen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1
Vår UTS Muntlig eksamen
Vår UTS Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.