course-details-portlet

MD4071 - Medisin forskerlinjen semester 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Semesteret består av å orientere seg om relevante forskningsresultater på sitt eget forskningsområde, praktisk forskning, teoretisk forskeropplæring (ph.d.-emner) og formidlingstrening, i tett kontakt med veiledere.

I løpet av hele forskerlinjestudiet skal studenten gjennomføre opplæringsdelen for ph.d., til sammen 30 studiepoeng. I begynnelsen av første semester på forskerlinjen skal studentene i samråd med veileder utarbeide en plan for opplæringsdelen. Den skal omfatte en oversikt over planlagte emner/utenlandsopphold/presentasjoner. Opplæringsdelen vil bli vurdert for godkjenning av forskerlinjeledelsen. Søknadsfrist for å søke godkjenning er 1. november.

Læringsutbytte

 • Studenten har kommet i gang med sitt forskningsprosjekt og fått oversikt over sitt forskningsfelt og lært seg sin forskningsmetode.
 • Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning, og fått de nødvendige forskningsetiske godkjenninger for sitt prosjekt.
 • Studenten har innsikt i de mest vanlige forskningsmetodene, og kan vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av ulike metoder og design, utførelse av datainnsamling og dataanalyser.
 • Studenten kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer.
 • Studenten har fått grunnleggende erfaring i formidling av eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

 • Egenlesing av referanseartikler
 • Opplæring i den forskningsmetode som skal anvendes
 • Praktisk forskning i samarbeid med veiledere og evt. forskningsgruppe
 • Jevnlige samlinger med forskerlinjekullet og forskerlinjeledelsen der studenten skal presentere sitt eget prosjekt
 • Gjennomføring av ph.d.-emner i henhold til studentens plan for opplæringsdel

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Forskerlinjen i medisin (CMEDFORSK)
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i IC/ID eller IIA/IIB på medisinstudiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU