MD4071 - Medisin forskerlinjen semester 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Semesteret består av å orientere seg om relevante forskningsresultater på sitt eget forskningsområde, praktisk forskning, teoretisk forskeropplæring (ph.d.-emner) og formidlingstrening, i tett kontakt med veiledere. Obligatorisk emne i dette semesteret er "Medisinsk forskning i teori og praksis, SMED8004.

I løpet av hele forskerlinjestudiet skal studenten gjennomføre opplæringsdelen for ph.d., 30 studiepoeng. I begynnelsen av første semester på forskerlinjen skal studentene i samråd med veileder utarbeide en plan for opplæringsdelen. Den skal omfatte en oversikt over planlagte emner/utenlandsopphold/presentasjoner. Opplæringsdelen vil bli vurdert for godkjenning av forskerlinjeledelsen. Søknadsfrist for å søke godkjenning er 1. oktober.Læringsutbytte

Studenten har kommet i gang med sitt forskningsprosjekt og fått oversikt over sitt forskningsfelt og lært seg sin forskningsmetode. Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning, og fått de nødvendige forskningsetiske godkjenninger for sitt prosjekt. Studenten har innsikt i de mest vanlige forskningsmetodene, og kan vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av ulike metoder og design, utførelse av datainnsamling og dataanalyser. Studenten kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer. Studenten har fått grunnleggende erfaring i formidling av eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Egenlesing av referanseartikler. Opplæring i den forskningsmetode som skal anvendes. Praktisk forskning i samarbeid med veiledere og evt. forskningsgruppe. Jevnlige samlinger med forskerlinjekullet og forskerlinjeledelsen der studenten skal presentere sitt eget prosjekt. Gjennomføring av ph.d.-emner i henhold til studentens plan for opplæringsdel.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Forskerlinjen i medisin (CMEDFORSK)
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Bestått IC/ID eksamen fra profesjonsstudium i medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.