Bakgrunn og aktiviteter

 

 

 

WORK AND RESEARCH INTERESTS

Most of my research concerns five broad topics; 1) the political economy and the business history of Norway and the Nordic countries after c. 1750, 2) regulation of natural resources, 3) multinational companies and small nations, 4) mother company – subsidiary relations in multinationals, 5) the non-ferrous metal industries in the 20th century. My main interests at the present are the development of the Nordic “economic model” c. 1850-1940 and the political regulation of natural resources.

I have been an associate professor in economic history since 2006 and professor since 2011. In addition to my work at NTNU. I’m adjunct professor at the University of Bergen, and a member of the editorial board of Scandinavian Economic History Review.

 

 

VEILEDNING (SUPERVISION)

Jeg veileder svært gjerne oppgaver på alle nivåer. For master- og BA-oppgaver veileder jeg primært innenfor økonomisk historie i vid forstand (etter ca. 1800), men jeg lytter gjerne hvis dere har et tema som dere brenner for. I høst har jeg tre forslag til oppgavetema: 1) regulering av naturressurser, f.eks. vannkraft, olje eller mineraler. En som leverte sin master i fjor vår skrev om britisk regulering av hvalfangst i Antarktis. 2) Kvinners inntog i økonomien ca 1875-1940. I denne perioden ble et stort antall – og stadig flere – kvinner selvstendig næringsdrivende. Hvem var disse kvinnene og hvorfor skjedde dette? 3) «Demokratiseringen» av økonomien, det vil si politiske bestrebelser på å skape et mer jevnbyrdig samfunn. Et konkret forslag i så måte er loven om bondejordegods fra 1888 som åpnet for at store jordeiere måtte selge godset sitt hvis bøndene ønsket å kjøpe brukene sine. Hvorfor kom dette i 1888 og hva innebar loven?

 

MAJOR PUBLICATIONS

 

Books

The Political Economy of Resource Regulation, An International and Comparative History, Sandvik, Sanders and Storli (eds.), Univ. of British Columbia Press, 2019.

Nasjonens velstand, Norges økonomiske historie 1800-1940, Fagbokforlaget 2018.

Multinationals, Subsidiaries and National Business Systems: The Nickel Industry and Falconbridge Nikkelverk, Pickering & Chatto 2012.

The Making of a Subsidiary, Falconbridge Nikkelverk 1910-1929-2004, phd-dissertation, Norwegian University of Science and Technology 2008.

F. E. Johannesen, A. Rønning og P Sandvik, Nasjonal kontroll og industriell fornyelse, Norsk Hydros historie 1945-77, Pax forlag 2005.

”Den trønderske kapitalismen 1850-1920”, in Ida Bull (ed.) Trøndelags historie  vol. 3,Tapir 2005.

Falconbridge Nikkelverk 1910-1929-2000, et internasjonalt selskap i Norge, Kristiansand 2004.

Pål Thonstad Sandvik og Espen Andresen, Kristiansand Energiverk i elektrisitetens århundre 1900-2000, Kristiansand 2000.

Kristiansands historie 1945-99, Kristiansand 1999.

Mekanisk industri i en europeisk periferi, Fabrikken ved Nidelven 1843-1876, Ad Notam Gyldendal 1994.

 

Major articles and chapters in books

P. Sandvik, A. Sanders and E. Storli, "Natural Resource Regulation and the Global Economy", "Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries 1880-1940", in Sandvik, Sanders, Storli (eds.), The Political Economy of Resource Regulation, UBC Press 2019.

P. Sandvik, A. Sanders and E. Storli, “Dealing with globalization, The Nordic countries and inward FDI, 1900-1939”, Business History 2016.

«’Getting to Scandinavia’, Liberaliseringen av de skandinaviske økonomiene før 1870», i Historikere i oppdrag, Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue, 2016.

P. Sandvik and Jonas Scherner, “Why did Germany not fully exploit the Norwegian nickel industry 1940-45", in Ingulstad, Frøland and Scherner (eds.) Industrial Collaboration in Nazi-occupied Europe, Palgrave 2016.

P. Sandvik and A. Dugstad, “Avoiding the resource curse, Democracy and natural resources in Norway since 1900” in Marc Badia-Miro et al, Natural Resources and Economic Growth, Routledge 2015.

“De økonomiske konsekvensene av 1814, Grunnloven og avviklingen av privilegiesamfunnet, in S. Dyrvik and A. Nagel (eds.), Kritisk lys på 1814-Grunnloven, Bodoni forlag 2014.

P. Sandvik and E. Storli, “Big business and small states, Unilever and Norway in the interwar years”, Economic History Review, no 1, 2013.

“Success without Bauxite, Norsk Hydro’s Long Wait to Achieve Backwards Integration”, in Gendron, Ingulstad and Storli (eds.), Aluminium Ore, The Political Economy of the Global Bauxite Industry, British Columbia University Press 2013.

“Globalt næringsliv og lokal utvikling, eksemplet Falconbridge Nikkelverk”, in Berit Eide Johnsen (ed.), Sørlandet og utlandet, transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning, Cappelen Damm Akademisk 2013.

Pål Thonstad Sandvik and Espen Storli, “Confronting market power, Norway and international cartels and trusts”, Scandinavian Economic History Review, 2011.

“Såpekrigen 1930-31, Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift, 2010.

“Multinationals, host countries and subsidiary development, Falconbridge nikkelverk in Norway, 1929-1939”, Business History, 2010.

“Facing oligopoly and protectionism, The fate of small producers in the inter-war nickel industry”, Scandinavian Journal of History ,2009.

P. Sandvik and E. Storli, “Big business, market power and small nations”, in Sven-Olof Olsson (ed.), Managing Crises and De-globalisation, Routledge 2009.

P. Sandvik and Margrethe Stang, “Innledning”, Industrispor fra Melbu til Lindesnes, Aschehoug 2008.

”Spillum dampsag og høvleri” and ”Folldal Gruver”, Industrispor fra Melbu til Lindesnes, Aschehoug 2008.

“European, Global or European? The Norwegian Aluminium Companies, 1946-2005”, in H. Schröter (ed.), The European Enterprise, Springer Verlag 2008.

“Et kaos uten sidestykke, Hydro, Harvey og joint ventures i norsk aluminiumindustri”, Henden, Frøland og Karlsen (red.), Globalisering gjennom et århundre, Norsk aluminiumsindustri 1908-2008, 2008.

“Joint Ventures in the Norwegian Aluminium Industry and the Hydro-Harvey Affair, 1963-1973”, Cahiers d’historie de l’aluminium, 2007.

“En mer demokratisk kapitalisme, Økonomi og samfunnsutvikling i Trøndelag 1750-1920”, Historisk Tidsskrift 2007.

Olaf Mertelsmann, “Zwischen Krieg, Revolution und Inflation, Blohm & Voss 1914-23“, Roundtable article, Journal of Maritime History, 2004.

”Kommunale e-verk og store industrikunder” i Lars Thue og Harald Rinde (red.), Samarbeidets kraft, Elforsyning og bransjeorganisering 1901-2001,Energi forlag, Oslo 2001.

“Det svenske stålets seiersgang og de norske jernverkenes undergang 1835-75”, Historisk Tidsskrift, 1995.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker