Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Kroppsøvingsfaget
Motorikk og læring
Kroppsøvingslæreren
Omvendt undervisning

Undervisning og veiledning

Motorikk, læringsteorier, kroppsøvingsdidaktikk, friluftsliv, motivasjon, ski (alpint og langrenn), kropp-bevegelse-funksjon, uteskole, kajakk.

Forskning

  • Elevers trivsel i Kroppsøvingsfaget
  • Relativ alderseffekt
  • Omvendt undervisning
  • Studentaktiv læring i kroppsøving  
  • Utvikling av fagdidaktisk kunnskap hos kroppsøvingsstudenten
  • PULSerende friminutter - Fysisk aktivitet hver dag
  • Jakten på den gode kroppsøvingslærer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Flipped learning in higher education: Students’ experiences in physical education teacher education (PETE) with focus on knowledge promotion and self-effecacy. FoU i Praksis 2018 ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
  • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2018) Omvendt undervisning i lærerutdanning og grunnskole. Seimnar for ansatte og studenter ved ILU . NTNU, ILU; 2018-09-19 - 2018-09-20.

2017

2016