AAR4611 - Making is Thinking. I grensesnittet mellom kunstneriske- og arkitektoniske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kurset vil utforske krysningsfeltet mellom arkitektonisk og kunstnerisk eksperimentering og metode. Fortrinnsvis på, eller fremkalt av, et aktuelt sted eller tema som trenger innovative eller uventede løsninger.
Oppøve evnen til å verdsette, samt å dra kreativt nytte av det uvanlige, det rare og det uventede.
Utfordre fremherskende designvaner og konvensjoner for å avdekke nye muligheter.

Læringsutbytte

Sentralt i kurset er fokuset på lateral tenkning, en tilnærming til læring og kreative prosesser som fordrer at studentene gir slipp på tidligere forestillinger/ kjente løsninger (”einstellung effect” eller ”design fixation”) og overskrider læringsterskler.

Vi vilgjøre studentene bedre i stand til å:
• Utfordre fremherskende metoder og design vaner og konvensjoner for å avdekke nye muligheter.
• Verdsette, samt å dra kreativt nytte av det uvanlige, det rare og det uventede.
• Oppøve evnen til eksperimentering mot radikale løsninger
• Utvikle analoge metoder og teknikker som grunnlag for idéutvikling og kommunikasjon
• Oppøve evnen til programmering
• Bedre evnen til å utvikle og formidle ideer gjennom arkitektonisk form og rom

Det oppmuntres til eksperimentering og her skal det være lov til å gjøre feil, noe som er en forutsetning i alle former for kreativt utviklingsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Oppgavene vil spenne fra fullskalabygging til andre hands-on erfaringer i kryssningsfeltet mellom kunstneriske- og arkitektoniske metoder. Fellesnevneren handler om å lære gjennom å gjøre. At det å gjøre faktisk handler om å tenke.

Kurset fokuserer på å kontekstuallisere og forstå krysningsfeltet mellom kunst og arkitektur gjennom en rekke forelesninger, workshops, seminarer, en ekskursjon samt individuelle- og gruppe veiledninger.

Vi ønsker å gjenoppdage analoge tegnings- og modelleringsverktøy i tillegg til å utvide mulighetsrommet innenfor mixed media i alle faser - fra ideutvikling til presentasjon.

I tillegg til forelesninger og veiledninger ønsker vi å stimulere til alternative inspirasjonskilder gjennom film, litteratur, utstillinger, musikk med mer. Alt vil presenteres i en utstilling ved semesterslutt

Mer om vurdering

For mer informasjon vennligst se:
http://www.ntnu.no/documents/140800/0/siste-AAR4611_Making_isThinking_.pdf/bde2db7c-5018-4e52-b53e-0e8dabd9d8e6

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Minimum tre-års grunnundervisning i arkitektur.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.