Bakgrunn og aktiviteter

Kristina Nevstad er PhD stipendiat ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU og tar en doktorgrad innenfor områdene prosjektledelse og samhandling.

 

Har forelest ved NTNU Videre i kurset Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter.

Foreleser ved NTNU i Ålesund i emnet Samhandling og prosjektledelse, som er et emne som inngår i Bacehlor ingeniørfag - bygg. 

 

Akademiske interesser er: 
- Prosjektledelse og samhandling

 

Nevstad har over ti års erfaring fra Statens vegvesen, der hun har hatt ulike roller som prosjektleder, byggeleder og seksjonsleder.

 

Fokus for PhD arbeid er: Suksessfaktorer for velfungerende samhandlingsprosesser i prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner