Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Bedriftsøkonomisk analyse 
Sport og økonomi

Undervisning og veiledning

Bedriftsøkonomi 
Driftsregnskap og budsjettering
Økonomisk styring 
Sport Business and Economics (Sportsøkonomi)

Forskning

Sport og økonomi

Faglige prosjekter

Sport og økonomi

Styrer, råd og utvalg

Regnskapsgruppen, Økonomisk styringsgruppen, AV gruppen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik. (2013) Revenues - a driver for sporting success on the football field?. Perspektiver på økonomistyring.
  • Kringstad, Morten; Gerrard, Bill. (2007) Beyond competitive balance. International perspectives on the management of sport.
  • Kringstad, Morten; Gerrard, Bill. (2004) The Concepts of Competitive Balance and Uncertainty of Outcome. The Economics and Management of Mega Athletic Events: Olympic Games, Professional Sports, and Other Essays.

Rapport/avhandling

  • Kringstad, Morten. (2008) Competitive balance in complex professional sports leagues. 2008.
  • Kringstad, Morten. (2005) BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap. 2005.
  • Kringstad, Morten. (2003) Konkurransebalansen i norsk og europeisk fotball. 2003. ISBN 8278770719.
  • Kringstad, Morten. (1997) En empirisk analyse av realøkonomiske konsekvenser ved eierskifter i norsk industri for perioden 1975 til 1992. 1997. ISBN 8272968185.
  • Kringstad, Morten. (1997) Erfaringer i forbindelse med oppstart av fjernundervisningskurs over internett. 1997.