Bakgrunn og aktiviteter

Forsker med 40% stilling ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Prosjekt "Virtuell praksisplass: utvikling av forsknigsbaserte innovative løsninger med bruk av spillteknologi og virtuell /utvidet virkelighet (AR / VR) som virkemiddel i oppfølging av bruker mot arbeid"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Guest, Will; Wild, Fridolin; Vovk, Alla; Fominykh, Mikhail; Limbu, Bibeg; Klemke, Roland; Sharma, Puneet; Karjalainen, Jaakko; Smith, Carl; Rasool, Jazz; Aswat, Soyeb; Helin, Kaj; Di Mitri, Daniele; Schneider, Jan. (2017) Affordances for Capturing and Re-enacting Expert Performance with Wearables. Springer Publishing Company. 2017. ISBN 978-3-319-66610-5.

Del av bok/rapport

  • Fominykh, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina; Stiles, Tore C; Borchgrevink, Petter Chr.; Krogh, Anne Berit; Linde, Mattias. (2017) Relaxation Training with Biofeedback in Virtual Reality: Discussion of Wearability. Proceedings from the Third Immersive Learning Research Network Conference IRLN 2017.
  • Fominykh, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina; Stiles, Tore C; Krogh, Anne Berit; Linde, Mattias. (2017) Conceptual Framework for Therapeutic Training with Biofeedback in Virtual Reality: First Evaluation of a Relaxation Simulator. World Conference on Educational Media and Technology.
  • Prasolova-Førland, Ekaterina; Molka-Danielsen, Judith; Fominykh, Mikhail; Lamb, Katherine. (2017) Active Learning Modules for Multi-Professional Emergency Management Training in Virtual Reality. 2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), proceedings of.
  • Smorkalov, Andrey; Fominykh, Mikhail; Morozov, Mikhail. (2016) Collaborative Work and Learning with Large Amount of Graphical Content in a 3D Virtual World Using Texture Generation Model Built on Stream Processors. Human-Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes).