course-details-portlet

PED6050 - Fremtidens læringsteknologier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Oversikt over nyskapende VR/AR teknologier for læring og treningDigitalisering på arbeidsplassen, fjernundervisning og datastøttet samhandlingEksempler fra norske og internasjonale selskaper og offentlig sektorAnalyse av bruksområder og brukseksemplerInnføring av innovative digitale løsninger: ledelse, strategi og verdiskapingKonsepter, ideer og praksisbaserte tilnærminger til teknologistøttet livslang læring, med vekt på deltakernes egne erfaringer

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Deltakeren har kunnskap om sentrale aspekter ved fremtidens VR/AR læringsteknologier, muligheter og begrensninger, digitaliseringsprosesser og forskjellige tilnærminger til kompetansebygging i organisasjoner.

Ferdigheter:

  • Deltakeren kan anvende relevante konsepter og teorier for å analysere og forstå utfordringene ved utvikling og integrering av innovative læringsløsninger i organisasjoner.

Generell kompetanse:

  • Deltakeren kan fungere som rådgiver i digitaliseringsprosesser, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser, både individuelt og i grupper. Disse skal foregå som en del av fysiske samlinger, i løpet av 2 seminarøkter (2 + 2 dager) i Trondheim (inkludert øvelser og demoer på VR lab) og på nett. Deltakerne bør formulere en problemstilling som de selv står overfor - eller synes er interessant for deres organisasjon. Problemstillingen vil danne grunnlaget for arbeidet med øvinger og en avsluttende prosjektoppgave (essay)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (essay) Obligatorisk oppmøte på seminarene i Trondheim + nettbaserte forelesninger og seminarer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning - videreutdanning (RADEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU