course-details-portlet

PED6050 - Fremtidens læringsteknologier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Oversikt over nyskapende VR/AR teknologier for læring og trening
Digitalisering på arbeidsplassen, fjernundervisning og datastøttet samhandling
Eksempler fra norske og internasjonale selskaper og offentlig sektor
Analyse av bruksområder og brukseksempler
Innføring av innovative digitale løsninger: ledelse, strategi og verdiskaping
Konsepter, ideer og praksisbaserte tilnærminger til teknologistøttet livslang læring, med vekt på deltakernes egne erfaringer

Læringsutbytte

Kunnskap: Deltakeren har kunnskap om sentrale aspekter ved fremtidens VR/AR læringsteknologier, muligheter og begrensninger, digitaliseringsprosesser og forskjellige tilnærminger til kompetansebygging i organisasjoner. Ferdigheter: Deltakeren kan anvende relevante konsepter og teorier for å analysere og forstå utfordringene ved utvikling og integrering av innovative læringsløsninger i organisasjoner. Generell kompetanse: Deltakeren kan fungere som rådgiver i digitaliseringsprosesser, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser, både individuelt og i grupper. Disse skal foregå som en del av fysiske samlinger, i løpet av 2 seminarøkter (2 + 2 dager) i Trondheim (inkludert øvelser og demoer på VR lab) og på nett.
Deltakerne bør formulere en problemstilling som de selv står overfor - eller synes er interessant for deres organisasjon. Problemstillingen vil danne grunnlaget for arbeidet med øvinger og en avsluttende prosjektoppgave (essay).

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (essay)
Obligatorisk oppmøte på seminarene i Trondheim + nettbaserte forelesninger og seminarer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk, etter- og videreutdanning (FJPED)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU