Bakgrunn og aktiviteter

Mette Langaas er professor ved Institutt for matematiske fag. Hun er gruppeleder for Gruppe for statistikk. Professor Langaas er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk og har en doktorgrad fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Langaas har ledet det innovative undervisningsprosjektet http://www.ntnu.no/ktdim KTDiM ved Institutt for matematiske fag.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner