Bakgrunn og aktiviteter

Mette Langaas er professor ved Institutt for matematiske fag. Hun er gruppeleder for Gruppe for statistikk. Professor Langaas er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk og har en doktorgrad i statistikk fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Langaas har ledet det innovative undervisningsprosjektet KTDiM ved Institutt for matematiske fag, og er nå en aktiv deltaker i prosjektet Active learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education. Hun fikk i 2018 status som merittert underviser ved NTNU.

Publikasjoner i Google scholar: https://scholar.google.no/citations?hl=no&user=DdgPJq0AAAAJ

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner