Bakgrunn og aktiviteter

Mette Langaas er professor ved Institutt for matematiske fag. Hun er gruppeleder for Gruppe for statistikk (forskningsfri studieåret 2019-2020). Professor Langaas er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk og har en doktorgrad fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Langaas har ledet det innovative undervisningsprosjektet KTDiM ved Institutt for matematiske fag, og er nå en aktiv deltaker i prosjektet Active learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education. Hun fikk i 2018 status som merittert underviser ved NTNU.

Publikasjoner i Google scholar: https://scholar.google.no/citations?hl=no&user=DdgPJq0AAAAJ

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner