Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aune, Kristin; Holmemo, Marte Daae-Qvale. (2014) Lean i tjenesteytende virksomhet. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.