course-details-portlet

TLOG1010 - Innføring i logistikk og organisasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i studieprogrammet INGLOG (Program identitetsemne 1), og skal konkret bidra til å gi en god innføring og forståelse for fagområdet logistikk generelt, og de ulike elementene i logistikksystemet. I tillegg vil emnet belyse logistikkingeniørens rolle i samfunnet, evne til å forstå problemer og løsninger, og logistikkfagets betydning for å skape bærekraft samt hvilke elementer inngår i en bærekraftsanalyse. Emnet skal også gi en innføring i organisasjons- og systemforståelse noe som er essensiell for styring av logistikken tvers organisasjoner. Vektleggingen er på teoretiske begreper og reelle eksempler fra næringslivet.

Faglig innhold

Dette skal være et grunnleggende innføringsfag i fagområdet logistikk og organisasjon. Emnet består av en modul i grunnleggende logistikk (ca 5 stp), og en modul i grunnleggende organisasjonsteori (ca 2,5 stp).

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal formidler følgende kunnskaper til kandidaten

 • Generelle kunnskap om
  • fagområdet logistikk og forsyningsledelse, rollen av logistikk i samfunn, industri og bærekraft
  • fagområdet organisasjon og rollen av logistikken i en organisasjon
 • Spesifikk kunnskap om
  • Funksjonen av hovedelementene i et logistikksystem dvs. innkjøp, lager og terminal, produksjon, transport og distribusjon
  • Metoder og teknikker for logistikkanalyser
  • Godstyper og emballasje, håndtering av farlig gods og kjemikalier
  • Teknisk logistikk: håndteringsutstyr og maskineri
  • Tredjepartslogistikk og samarbeidsrelasjoner
  • Servicegrad og måling av kundeservice
  • Returlogistikk og sirkulær økonomi, bærekraftsanalyse
  • Miljøvennlig logistikk og klima gassutslipp
  • Fremtidige logistikkløsninger og innovasjon
  • Organisasjonsstrukturer og -modeller
  • Lean, kontinuerlig forbedring, endringsledelse og lærende organisasjoner

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive og forklare ulike funksjonene i logistikksystemet detaljert, og hvilken rolle og arbeidsoppgaver en logistikkingeniør kan ha;
 • Vurdere og velge egnet metode for å analysere og utvikle logistikkløsninger
 • Forklare de viktigste godstypene og typer av håndteringsutstyr som anvendes på lager, distribusjon, og produksjon;
 • Beskrive og forklare sentrale prestasjonsmål i logistikksystemet;
 • Anvende ferdighetene i en semesteroppgave som gjennomføres som et prosjektarbeid som dokumenteres i form av en rapport og presenteres i klassen;
 • Forklare de sentrale elementene i et bærekraftig logistikksystem og kalkulere miljø-belastninger;
 • Forklare Logistikk 4.0 og kjenne til de nye digitale løsninger i fremtidige logistikk;
 • Forklare organisasjonsstruktur og betydningen for logistikk;
 • Forklare hva Lean er, og hvilken rolle logistikkingeniøren har i endringsledelse;
 • Utvikle prosesser, produkter og systemer for effektiv og bærekraftig logistikk.

Generelle kompetanse: Kandidaten skal kunne

 • Forstå kompleksiteten i dagens logistikksystemer;
 • Forstå i et helhetlig perspektiv at logistikk dreier seg om å ha riktig balanse mellom etterspørsel og service, mellom kundeservice og logistikk-kostnader;
 • Forstå rollen av usikkerhet, digitalisering, bærekraft og etikk i logistikken;

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, individuelle øvinger, og arbeider i team for en semesteroppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving 1
 • Øving 2
 • Øving 3

Mer om vurdering

Skriftlig digital skoleeksamen.

Det er 3 obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Gjennomføring av et logistikkspill
 • En rapport/presentasjon av semesteroppgaven
 • Minst 2 av 3 øvinger må være godkjent

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 45
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU