Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2019) Changing markets : implications for the planning process in ETO companies. Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn. (2018) Nærhet og avstand : spenningen mellom internasjonalisering og regional forankring i maritim industri. Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders. (2016) "Da hadde jeg et stykke Polen her". Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet. Kristne migranter i Norden.

Rapport/avhandling

 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Bergem, Randi. (2017) Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg. 2017.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Nystrand, Bjørn Tore. (2017) Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal. 2017. Møreforsking Marin rapportserie (MA 17-11).
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele Hofinger. (2017) Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt kompetansesamarbeid. 2017.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2016) Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring. 2016. ISBN 978-82-7692-354-4.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove. (2016) Samarbeid om Inn på tunet - Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester. 2016. ISBN 978-82-7692-355-1.
 • Oterhals, Oddmund; Guvåg, Bjørn; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Srai, Jagjit Singh. (2016) RECIN - Regional Challenges and Innovation in business Network : Maritime Network Møre and Romsdal. 2016. ISBN 978-82-7830-268-2. Rapport (Møreforsking Molde) (1609).
 • Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Ålesundregionen - Integrert og fragmentert?. 2015. ISBN 978-82-7692-342-1.
 • Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Rapport nr. 70/2015. 2015.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2015) Utfordringer og muligheter ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft. 2015. ISBN 978-82-7692-345-2.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit. (2015) Med arbeidsform som pensum. Erfaringer fra pilotprosjektet «Praktisk pedagogisk utdanning,yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk». 2015. ISBN 978-82-7692-347-6.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit. (2014) Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal. 2014.
 • Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb. (2014) Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?. 2014.
 • Giskeødegård, Marte Fanneløb; Dahl-Jørgensen, Carla. (2013) Connecting the Dots – An Ethnographic Study of Interaction and Community Building in a Transnational Company. 2013.