course-details-portlet

TS500313 - Kulturforståelse og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Kritisk tenking. Ulike kulturelle definisjoner og begreper. Kultur i lys av historie og religion. Grensesnittet mellom kultur og ledelse. Grensesnittet mellom kultur og bedriftskultur. Grensesnittet mellom nasjonalitet, kultur og kulturelle undergrupper som yrke, kjønn etc. Reflekterer over forholdet mellom kultur og individ forskjeller Nye forskningsretninger

Læringsutbytte

Kunne bruke konsepter og modeller i forhold til kultur har grundig kunnskap om de vitenskapelige teoriene og metodene innen lederskap. Ha avansert kunnskap om kultur og kulturforskjeller i organisasjoner med et internasjonalt arbeidsmiljø, samt interkulturell kommunikasjon og ledelse. Dette vil bli illustrert gjennom empiriske eksempler fra blant annet petro-maritime selskaper. Kunne analysere kulturelle dilemmaer med utgangspunkt i kulturelle dimensjoner, historie og religion. kunne bruke kulturelle dimensjoner for å tolke andres valg og handlinger i konkrete situasjoner, kunne analysere og reflektere over sin egen kulturelle og profesjonelle identitet, kunne analysere nasjonale og kulturelle spørsmål som påvirker den daglige driften av en organisasjon, slik at de kan brukes i strategier og planlegging

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle og gruppeøvelser (noen skal presenteres i klassen) og simuleringer for å sikre en grundig forståelse av hvordan teorien kan brukes i realistiske situasjoner Obligatoriske krav: Hver gruppe er pålagt å presentere 1 - 2 gruppe øvelser. Studentene forventes å være til stede minimum 80% av tiden som er ment for gruppeøvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurdering: Individuell rapport (min. 10 - 15 sider) basert på en frivillig (men akseptert) situasjon. Studenten forventes å presentere og diskutere flere teoretiske perspektiver på praktiske problemer og mulige løsninger med utgangspunkt i kulturelle dimensjoner, historie og religion. Rapporten skal leveres i NTNUs Digitale eksamenssystem INSPERA som en pdf-fil.

Obligatoriske arbeidskrav: Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Ny- og utsatt eksamen: Studenter som stryker eller har et dokumentert fravær fra eksamen, kan ta ny- og utsatt eksamen neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU