Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sørensen, Torgeir; Kvande, Marianne N.. (2014) Er de troende friskere?. Religionspsykologi.
  • Kvande, Marianne N.; Sørensen, Torgeir. (2012) Religion and mental health in the elderly: An exploration of possible associations. Health Promotion - Theory and Practise.

Rapport/avhandling

  • Kvande, Marianne Nilsen; Rundmo, Torbjørn. (2005) Religiosity and well-being in the Norwegian public. 2005.