Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på:

  • styrketrening for folk flest, eldre personer og grupper med ulike helseutfordringer
  • fysisk aktivitet og trening i rehabilitering
  • helse og arbeidsliv

Jeg er studieprogramleder for MSc Physical Activity and Health. Masteren har studieretninger i Exercise physiology, Movement science, og Occupational science

Jeg underviser i ulike tema på Bachelor i Bevegelsesvitenskap

Jeg har bistilling som forsker ved Unicare Helsefort i Rissa. Rehabiliteringssenter for personer med kronisk smerte, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, overvekt, eller CFS/ME.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner