Bakgrunn og aktiviteter

2009 Dr. Philos. Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Det Medisinske Fakultetet, NTNU

2006 MSc Exercise Physiology, Loughborough University, England

2005 Praktisk-Pedagogisk Utdanning, Høgskolen i Telemark

2004 BSc Idrett, Trening og Administrasjon, Høgskolen i Telemark

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner