Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieprogramleder for internasjonal master i Physical Activity and Health. Masteren har studieretninger i Exercise physiology, Movement science, og Occupational science. 

Jeg underviser i ulike tema på masteren, og på bachelor i Bevegelsesvitenskap

Jeg forsker på:

  • treningsprinsipper som kan gi bedre helse for arbeidstakere
  • styrketrening for folk flest, eldre personer og grupper med ulike helseutfordringer
  • fysisk aktivitet og trening i rehabilitering

Jeg har bistilling som forsker ved Unicare Helsefort i Rissa. Rehabiliteringssenter for personer med kronisk smerte, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, overvekt, eller CFS/ME.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner