BEV1013 - Fysisk aktivitet og helse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Med tanke på helsefremming vil emnet omhandle innvirkningen av deltakelse i fysisk aktivitet og trening på forekomst av de mest hyppige livsstilsykdommene. I tillegg vil det også bli undervist om hvorvidt fysisk aktivitet og trening kan bidra for å forebygge spiseforstyrrelser og enkelte idrettsskader. Øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske aktiviteter, demonstrasjoner og skriftlige oppgaver rettet mot fysisk aktivitet og helse.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om deltakelse i fysisk aktivitet relatert til forebyggende og helsefremmende arbeid i befolkningen. Studentene skal lære å benytte forskningsbasert kunnskap for å vurdere mulige biologiske og psykologiske virkninger av fysisk aktivitet i relasjon til forebygging av sykdom og skader. Fysisk aktivitet som ledd i helsefremmende arbeid for alle aldersgrupper vil stå sentralt.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 48 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2003 7.5 01.09.2011
IDR1506 5.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen** 100/100 04.12.2017 09:00 JC23 Realfag
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.