Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for telematikk, 2002 og har en PhD fra samme institutt fra 2015. I PhD-prosjektet mitt, Smart Grids as Critical Infrastructures, studerte jeg hvordan nettselskaper håndterer informasjonssikkerhetshendelser i både IT- og kontrollsystemene sine. Fra 2002-2015 var jeg forsker i SINTEF IKT i Trondheim, og i 2015 begynte jeg som IT-sikkerhetsleder for SINTEF-konsernet. Fra 2017 er jeg Forskningssjef ved SINTEF Digital og leder avdelingen Systemutvikling og sikkerhet.

Mine faglige interesser omfatter bl.a.:

  • Hendelseshåndtering
  • Personvern
  • Risikovurderinger
  • Bevisstgjøring og forståelse blant brukere

For mer informasjon om PhD-prosjektet mitt, se hjemmesiden min ved ITEM.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gjertsen, Eyvind Gaarder Bull; Gjære, Erlend Andreas; Bartnes, Maria; Flores, Waldo Rocha. (2017) Gamification of Information Security Awareness and Training. Proceedings of the 3rd International Conference on Information Systems Security and Privacy, Porto, Portugal, 19 - 21 February, 2017.
  • Line, Maria Bartnes; Moe, Nils Brede. (2015) Understanding Collaborative Challenges in IT Security Preparedness Exercises. ICT Systems Security and Privacy Protection : 30th IFIP TC 11 International Conference, SEC 2015, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, Proceedings.