Bakgrunn og aktiviteter

Instituttkonsulent ved Insitutt for Bioingeniørfag (IBF) og Insitutt for Bioteknologi og matvitenskap (IBT).

Programkonsulent for studieprogrammene Bachelor i bioingeniørfag (MTBIO), Bachelor i matteknologi (MTMAT) og Master i mat og teknologi (FTMAMAT).

Arbeidsoppgaver:

  • Studieveiledning
  • Saksbehandling av studiesaker
  • Eksamensarbeid
  • Studieplanarbeid
  • Studiekvalitet og læringsmiljøtiltak
  • Godkjenning- og innpassingssaker
  • Generell undervisningsstøtte 
  • Lederstøtte