Bioingeniør

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

Bilde bioingeniør

Bioingeniør

OBS: Dette studieprogrammet har fått ny nettside og nytt navn fra 2020.

Bioingeniørfag - Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Studiet finnes i både Trondheim og Ålesund, og du må velge studieby når du skal søke på Samordna Opptak.

 

Om bioingeniør

Er du nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan teknologien gjør oss i stand til å oppdage sykdom? Da er bioingeniørstudiet et riktig valg for deg.

Som bioingeniør på et medisinsk laboratorium tar du prøver av pasienter og utfører analyser av alle typer biologisk materiale, som for eksempel blodprøver og vevsprøver. Du får ansvaret for riktige analyseresultater. Resultatene er avgjørende for diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen og studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 80 plasser, og opptaksgrensen 52,2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53,9 poeng i ordinær kvote.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Fysikk 1, Biologi 1 eller Kjemi 1.


Jobbmuligheter

Et treårig bioingeniørstudium gir deg et yrke, og er den eneste utdanningen som automatisk gjør deg kvalifisert til å jobbe på alle typer medisinske laboratorier. Du får autorisasjon som bioingeniør ved fullført studium og har mange muligheter for videre studier. Master i molekylærmedisin ved NTNU er en populær påbygging.

I tillegg til medisinske laboratorier på sykehus jobber mange bioingeniører på forskningsinstitusjoner, innen veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk og petrokjemiskindustri, salg av laboratorieutstyr og kvalitetssikring.

Arbeidsmarkedet for bioingeniører er meget godt og prognosene viser at det vil være bra i mange år framover.


Studiets oppbygning

Som bioingeniørstudent kombinerer du fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap. Du utvikler ferdigheter og lærer å bruke stadig mer avansert teknologi, som bidrar til bedre forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.

Undervisningen legger vekt på medisinsk laboratorieteknologi med ulike spesialområder, som for eksempel:

  • kroppens kjemi og sykdomsprosesser i levende organismer
  • blod og blodsykdommer
  • mikroorganismer, som bakterier, virus og sopp
  • immunforsvar og kroppens forsvarsmekanismer overfor sykdommer
  • kroppens arvemateriale og genteknologiske metoder
  • cellelære
  • sykdomslære

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i bioingeniørfag

Studieprogramkode: MTBIO

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 702
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioingeniørfag

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april