Bakgrunn og aktiviteter

Etter en mastergrad som byggingeniør ved Universita di Catania (Italia), flyttet Luca Finocchiaro til Skottland, hvor han tok master i arkitektur ved Glasgow School of Art. Han har jobbet i Barcelona som besøkende forsker ved ETSAB i UPC for å utvikle sin doktoravhandling i miljøstyring og bioklimatisk design, og senere også for å praktisere arkitektur. Luca er i dag førsteamanuensis i bioklimatisk design og programleder for masterprogrammet i Sustainable Architecture ved NTNU. Hans hovedinteresse og forskningsfokus er analyse og forståelse av klimaet og dets implementering i den arkitektoniske utformingen av bygninger som er i stand til å passivt ta sin miljøinnsats for å oppnå komfort. Klima og morfologiske analyser har vært brukt som bakgrunn for  å definere designretningslinjer for både utforming av nye bygninger og energiettermontering i eksisterende. I 2009 Luca var initiativtaker til NTNUs forslag til Solar Decathlon 2012 og senere arkitekt av LivingLAB og Test Cell-prosjekter på Zero Emission Buildings' forskningssenter på NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Finocchiaro, Luca; Haugen, Tore. (2017) Beyond Comfort. Energy retrofitting of an historic house in Hou Ji village. 2017. ISBN 978-82-7551-204-6.
 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. 2016. ISBN 9781899895212.
 • Finocchiaro, Luca; XIUZHANG, FU. (2016) Environmental performance optimization of a historical courtyard house and the revitalization of the Houji village. The case of Pingyao in China. 2016. ISBN 9781365289156.
 • Braaten, Bjørn Otto; Finocchiaro, Luca; Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Wellinger, Steffen. (2014) TRANSark Publication - Book 0. 2014. ISBN 978-82-7551-106-3.

Del av bok/rapport

 • Finocchiaro, Luca. (2018) Climate Adaptive Design on the Norwegian Coast. Seaside Building Design: Principles and Practice.
 • Finocchiaro, Luca; Lobaccaro, Gabriele. (2017) Bioclimatic Design of Green Buildings. Handbook of Energy Systems in Green Buildings.
 • Finocchiaro, Luca; Wågø, Solvår Irene. (2017) Architectural design and aesthetics of Zero Emission Buildings: an analysis of perceived architectural qualities in the ZEB Living LAB in Trondheim. Proceedings of 33rd PLEA International Conference : Design to Thrive. Volume 1. Edinburgh, 2th - 5th July 2017.
 • Finocchiaro, Luca; Xiu Zhang, Fu. (2017) Environmental and energy performance analyses. Beyond Comfort. Energy retrofitting of an historic house in Hou Ji village.
 • Finocchiaro, Luca; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete. (2016) Passive solar space heating. Advances in Solar Heating and Cooling.
 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) The MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. SMART ENERGY REGIONS - Skills, Knowledge, training and supply chains..
 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie; Gustavsen, Arild. (2016) Architectural design og Zero Emission Buildings - The case of the LivingLAB at the ZEB research centre. SMART ENERGY REGIONS - Skills, Knowledge, training and supply chains..
 • Finocchiaro, Luca; Despa, Ana Mihaela; Sauarlia, Lisbet; Høyem, Harald; Haugen, Tore. (2015) ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A HISTORICAL COURTYARD HOUSE IN CHINA. Architecture in (R)evolution. PLEA2015 conference proceedings.
 • Goia, Francesco; Finocchiaro, Luca; Gustavsen, Arild. (2015) The ZEB Living Lab at the Norwegian University of Science and Technology: a zero emission house for engineering and social science experiments. Proceedings of the 7PHN Sustainable Cities and Buildings conference held in Copenhagen 20-21 August 2015.
 • Finocchiaro, Luca. (2012) +hytte. A versatile construction system for climate adaptability. Long Lasting Building in Urban Transformation.
 • Finocchiaro, Luca; Dokka, Tor Helge; Gustavsen, Arild. (2012) +Hytte. A Versatile Construction System for Zero Emission Buildings. ZEMCH 2012 Conference proceedings.