Bakgrunn og aktiviteter

Etter en mastergrad som byggingeniør ved Universita di Catania (Italia), flyttet Luca Finocchiaro til Skottland, hvor han tok master i arkitektur ved Glasgow School of Art. Han har jobbet i Barcelona som besøkende forsker ved ETSAB i UPC for å utvikle sin doktoravhandling i miljøstyring og bioklimatisk design, og senere også for å praktisere arkitektur. Luca er i dag førsteamanuensis i bioklimatisk design og programleder for masterprogrammet i Sustainable Architecture ved NTNU. Hans hovedinteresse og forskningsfokus er analyse og forståelse av klimaet og dets implementering i den arkitektoniske utformingen av bygninger som er i stand til å passivt ta sin miljøinnsats for å oppnå komfort. Klima og morfologiske analyser har vært brukt som bakgrunn for  å definere designretningslinjer for både utforming av nye bygninger og energiettermontering i eksisterende. I 2009 Luca var initiativtaker til NTNUs forslag til Solar Decathlon 2012 og senere arkitekt av LivingLAB og Test Cell-prosjekter på Zero Emission Buildings' forskningssenter på NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. 2016. ISBN 9781899895212.
 • Finocchiaro, Luca; XIUZHANG, FU. (2016) Environmental performance optimization of a historical courtyard house and the revitalization of the Houji village. The case of Pingyao in China. 2016. ISBN 9781365289156.
 • Braaten, Bjørn Otto; Finocchiaro, Luca; Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Wellinger, Steffen. (2014) TRANSark Publication - Book 0. 2014. ISBN 978-82-7551-106-3.

Del av bok/rapport

 • Finocchiaro, Luca; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete. (2016) Passive solar space heating. Advances in Solar Heating and Cooling.
 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) The MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. SMART ENERGY REGIONS - Skills, Knowledge, training and supply chains..
 • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie; Gustavsen, Arild. (2016) Architectural design og Zero Emission Buildings - The case of the LivingLAB at the ZEB research centre. SMART ENERGY REGIONS - Skills, Knowledge, training and supply chains..
 • Finocchiaro, Luca; Despa, Ana Mihaela; Sauarlia, Lisbet; Høyem, Harald; Haugen, Tore. (2015) ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A HISTORICAL COURTYARD HOUSE IN CHINA. Architecture in (R)evolution. PLEA2015 conference proceedings.
 • Goia, Francesco; Finocchiaro, Luca; Gustavsen, Arild. (2015) The ZEB Living Lab at the Norwegian University of Science and Technology: a zero emission house for engineering and social science experiments. Proceedings of the 7PHN Sustainable Cities and Buildings conference held in Copenhagen 20-21 August 2015.
 • Finocchiaro, Luca. (2012) +hytte. A versatile construction system for climate adaptability. Long Lasting Building in Urban Transformation.
 • Finocchiaro, Luca; Dokka, Tor Helge; Gustavsen, Arild. (2012) +Hytte. A Versatile Construction System for Zero Emission Buildings. ZEMCH 2012 Conference proceedings.
 • Finocchiaro, Luca. (2011) Architecture and climate. Energy and Architecture : Improvement of energy performance in existing buildings.
 • Finocchiaro, Luca; Haase, Matthias; Wyckmans, Annemie. (2011) +hytte. Sustainable design among didactics, research and social awareness. SB11 - proceedings vol.2.
 • Finocchiaro, Luca; Hestnes, Anne Grete. (2011) Symbiosis and mimesis in the built environment. Aesthetics of Sustainable Architecture.
 • Finocchiaro, Luca; Murphy, Mark Allen; Wigenstad, Tore; Hestnes, Anne Grete. (2011) The climate/comfort comparison and the basis of sustainable design: Impact of climate change and technological development. Architecture & sustainable development. 27th international conference on passive and low energy architecture. Vol. 1.
 • Haase, Matthias; Finocchiaro, Luca. (2011) Building form, climate and energy supply system in a passive house building. PHN11 Helsinki - 4th Nordic Passive House Conference.