course-details-portlet

AAR4832 - Klima og bygget form

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 2/3 ALLE
Rapport 1/3 ALLE

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, historie og teknologi
  • Bygnings- og materialteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Bygningsteknologi
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 1/3 ALLE

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 2/3 ALLE

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 1/3 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 2/3 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU