Bakgrunn og aktiviteter

Stilling og bakgrunn

Eg arbeider med ulike språklege emne i norskfaget. Særleg er eg interessert i grammatikk, tale- og skriftvariasjon, leksikografi, språknormering og -politikk. Eg er tilsvarande interessert i å utvikle didaktikken innanfor desse emna, framfor alt grammatikkdidaktikk for munnleg språk. 

Eg har bakgrunnen min i nordisk språkvitskap og har arbeidd ein heil del med grammatisk og leksikalsk variasjon i norsk – særleg med preposisjonar og verbpartiklar i eit syntaktisk og semantisk perspektiv. Tidlegare har eg hatt stillingar som ordbokredaktør i Norsk Ordbok og som førsteamanuensis i norsk på lærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (no Høgskulen på Vestlandet).

Eg leier Språkrådet sitt fagråd for normering og språkobservasjon, som arbeider med rettskrivinga i nynorsk og bokmål.

Eg er medlem i Landslaget for norskundervisning sin bokredaksjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Aa, Leiv Inge. (2020) Norwegian Verb Particles. John Benjamins Publishing Company. 2020. ISBN 9789027207456.
 • Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi. (2020) Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215032306.
 • Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge. (2020) Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215035710.

Del av bok/rapport

 • Aa, Leiv Inge. (2020) Å studere språkleg variasjon i korpus. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi. (2020) Forord. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi. (2020) Å studere til master i norsk – skulens største fag. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge. (2020) Forord. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge. (2020) Å designe og gjennomføre eit forskingsprosjekt. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Godt mot, Olaf!. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Går artikkelen opp?. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Syntaks. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Aa, Leiv Inge. (2016) visir-viskøs, å-åborvase, åt-åtevom, åtl-åtsår. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.
 • Aa, Leiv Inge. (2014) Å ikkje akte infinitivsmerket. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Aa, Leiv Inge. (2013) såp–såpråme, tpro–traktørstad, tønne–tøtut. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Aa, Leiv Inge. (2012) sla-slafsut, stig-stiingsku, styrk-styrkning. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) rebange - redvang, rundt - runway, skjer - skjerdsam. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.
 • Aa, Leiv Inge. (2009) mule-mumstikke, no-nokla, opp-opphimmel, pris-pritla, på-påkøyrsle. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.
 • Aa, Leiv Inge. (2008) lak-landøyra, man-manko, mb-mehæl, mellom, miss-misår, mot-motoråttring. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.
 • Aa, Leiv Inge. (2007) kvit-kvitål. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.

Rapport/avhandling

 • Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-0984-0.
 • Åfarli, Tor Anders; Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 9788232609840.
 • Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2004) Gul oppgåve med svarte striper (på) - om relativaktige småsetningar innleidde av "med". 2004.