Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Rosvoldaunet, Lars Gunnar. (2012) REIG-kurver for høreapparattilpasning: En sammenligning av simulerte og målte forsterkningsverdier. 2012.