Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kyaw, Khine. (2009) Study Guide: Globalisation of Financial Markets. 2009. ISBN 978-1-84516-810-0.
  • Kyaw, Khine; Cohen, Ivan. (2009) Globalisation of Financial Markets. 2009. ISBN 978-1-84516-810-0.
  • Kyaw, Khine; Kasturiratne, Dulekha; Lim, Wai-Mun. (2008) Customers' Perception of Online Banking Provision: A Means to Improve Profitability in Banks?. 2008. ISBN 978-0-9552685-5-7.

Del av bok/rapport

  • Kyaw, Khine; Berg, Terje. (2017) Ulike eiere - ulik risiko og lønnsomhet?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Kyaw, Khine; Paltrinieri, Nicola. (2016) Chapter 18 – Reputational Damage After Major Accidents. Dynamic Risk Analysis in the Chemical and Petroleum Industry.